Nguyen Lan Thang
  • verified_user
@Nguyenlanthang

Lá thư của ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho gia đình, hãy đọc để biết chuyện có một người bị đầy đoạ 16 năm tù chỉ vì nói, vì viết nhằm thay đổi đất nước này... “Nghệ An, 26/6/2018 Thưa ba và cả nhà thương, Hôm 23/6 chị Sáu và Quân ra thăm con kể rằng ba nói ba tin sắp có nhiều...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
974upvotes
3downvotes
115reminds

More from Nguyen Lan Thang

Nếu ai biết về NLP, biết về chữa lành bằng phương pháp thôi miên trị liệu sẽ hiểu được đoạn văn tôi đính kèm dưới đây. Nó rất kỳ diệu để chữa lành những đau đớn bệnh tật cho Quỳnh trong trại giam, đặc biệt là khi có nhiều người cùng đọc và hướng suy nghĩ về Quỳnh. Có thể bạn...See more

Landmark 81 sau vài năm sống trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội... 😝🤣😆😜 Tranh Nguyễn Mạnh Hùng