@LuanLe
  • verified_user
·

Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là nó luôn tỏ ra quan tâm tận tình đến tất cả những mưu cầu của tất thảy mọi người ở nơi mà nó tồn tại, nhưng vấn đề là nó quan tâm đến họ để làm cho họ chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ cái gì nữa, nhất là quyền lực của chính mình trước chính quyền và “những vấn đề của người khác”, trong khi, những vấn đề cá nhân thì gần như chẳng còn gì.

thumb_upthumb_downchat_bubble
167upvotes
10reminds

More from Luân Lê

NẾU CÓ ĐÁM CHÁY Hôm nay trời mưa, ngồi làm việc, bỗng tôi lại nghĩ đến cách dạy con của người Do Thái. Đó là việc người ta dặn dò con cái rằng nếu có hoả hoạn cháy nhà thì thứ đầu tiên và duy nhất con cần nhanh tay vớ lấy và thoát ra đó là sách, tức tri thức. Điều đó quý giá hơn...See more

PHÍA SAU TẤM GƯƠNG Người có tên dưới đây là cháu của Vũ Trọng Lương, người được Tuoitre phỏng vấn với số điểm cao ngất ngưởng: Toán 9.6, Lý 9.5, Hoá 9.5 và Sinh 9.75. Bạn này là một trong số 114 thí sinh được nâng điểm. Bạn này có vẻ rất khiêm tốn khi biết điểm thi của mình,...See more

More from Luân Lê

NẾU CÓ ĐÁM CHÁY Hôm nay trời mưa, ngồi làm việc, bỗng tôi lại nghĩ đến cách dạy con của người Do Thái. Đó là việc người ta dặn dò con cái rằng nếu có hoả hoạn cháy nhà thì thứ đầu tiên và duy nhất con cần nhanh tay vớ lấy và thoát ra đó là sách, tức tri thức. Điều đó quý giá hơn...See more

PHÍA SAU TẤM GƯƠNG Người có tên dưới đây là cháu của Vũ Trọng Lương, người được Tuoitre phỏng vấn với số điểm cao ngất ngưởng: Toán 9.6, Lý 9.5, Hoá 9.5 và Sinh 9.75. Bạn này là một trong số 114 thí sinh được nâng điểm. Bạn này có vẻ rất khiêm tốn khi biết điểm thi của mình,...See more