@LsLeCongDinh
  • verified_user
·

Xem bản công bố tội trạng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị của đảng cầm quyền nêu ra để kỷ luật hai ông tướng công an Bùi Văn Thành (đương chức) và Trần Việt Tân (về hưu), tôi không hiểu rõ các sai phạm và hậu quả của chúng ra sao, nhưng hậu quả sau đây chắc chắn...See more

Get replies from creators like Luat su Le Cong Dinh

thumb_upthumb_downchat_bubble
712upvotes
83reminds

More from Luat su Le Cong Dinh

Bài báo tường thuật: "Bộ Công an cho biết một số phần tử xấu đã mua trái phép quân trang rồi trà trộn vào các đám đông với ý đồ tấn công người biểu tình để vu khống là công an đánh dân." Vậy còn rất nhiều trường hợp nhân viên an ninh mặc thường phục giả dân để đánh dân trong các cuộc biểu tình thì xử lý ra sao? Canh nhà, chặn đường tôi thường xuyên có ai mặc cảnh phục đàng hoàng không, hay cũng mặc thường phục giả dân? Tóm lại, an ninh giả dân để vi phạm pháp luật nên xử lý ra sao, Bộ Công an?

More from Luat su Le Cong Dinh

Bài báo tường thuật: "Bộ Công an cho biết một số phần tử xấu đã mua trái phép quân trang rồi trà trộn vào các đám đông với ý đồ tấn công người biểu tình để vu khống là công an đánh dân." Vậy còn rất nhiều trường hợp nhân viên an ninh mặc thường phục giả dân để đánh dân trong các cuộc biểu tình thì xử lý ra sao? Canh nhà, chặn đường tôi thường xuyên có ai mặc cảnh phục đàng hoàng không, hay cũng mặc thường phục giả dân? Tóm lại, an ninh giả dân để vi phạm pháp luật nên xử lý ra sao, Bộ Công an?