Xem bản công bố tội trạng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị của đảng cầm quyền nêu ra để kỷ luật hai ông tướng công an Bùi Văn Thành (đương chức) và Trần Việt Tân (về hưu), tôi không hiểu rõ các sai phạm và hậu quả của chúng ra sao, nhưng hậu quả sau đây chắc chắn không đúng sự thật, đó là gây "ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an". Có uy tín gì và hồi nào mà bị ảnh hưởng "rất xấu"? Nêu ra vấn đề trên không phải để cười chơi (mà cũng buồn cười thật), song để thấy rằng luật pháp nước Việt Cộng và quy định nội bộ của đảng Việt Cộng có nhiều điều ngu ngơ khó có thể áp dụng và thực thi. Chẳng hạn, trong các tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" hay tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước [...]", v.v... , riêng phần xác định khách thể bị xâm hại thôi cũng dễ dàng thấy rằng làm gì có cái gọi là "chính quyền nhân dân" hay "quyền tự do dân chủ" ở nước Việt Cộng này để mà lật đổ hoặc lợi dụng? Luật pháp ngu ngơ là vậy, đọc không khỏi phì cười!
712Upvotes
3Downvotes
83Reminds

More from Luat su Le Cong Dinh

Bài báo tường thuật: "Bộ Công an cho biết một số phần tử xấu đã mua trái phép quân trang rồi trà trộn vào các đám đông với ý đồ tấn công người biểu tình để vu khống là công an đánh dân." Vậy còn rất nhiều trường hợp nhân viên an ninh mặc thường phục giả dân để đánh dân trong các cuộc biểu tình thì xử lý ra sao? Canh nhà, chặn đường tôi thường xuyên có ai mặc cảnh phục đàng hoàng không, hay cũng mặc thường phục giả dân? Tóm lại, an ninh giả dân để vi phạm pháp luật nên xử lý ra sao, Bộ Công an?
6.92k views ·
Hình phạt "Trục xuất" được quy định trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 như sau: "Điều 37. Trục xuất Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể." Như vậy, tuy theo Điều 318 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 về "Tội gây rối trật tự công cộng" mức hình phạt nặng nhất là 7 năm, nhưng tòa án có thể áp dụng hình phạt chính duy nhất là trục xuất, như đối với trường hợp của anh William Nguyen. Trục xuất ngay là một trong hai kịch bản có thể dự đoán trước phiên xử, hoặc trả tự do sau khi có bản án hoặc ở tù vài tháng rồi cũng được trả tự do sớm. Dù là kịch bản nào, Việt Nam vẫn cần mở một phiên tòa như sáng nay để nói với phía Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng dù sao Việt Cộng cũng có pháp luật, tức không phải là Viet Kong. Tuy nhiên, điều khiến gây ngạc nhiên nhất là không một tường thuật nào về phiên tòa nhắc đến số tiền 1.700.000 USD mà truyền thông nhà nước leo lẻo tố cáo William Nguyen nhận từ các "thế lực thù địch" mang về Việt Nam tài trợ biểu tình. Số tiền đó bản án quyết định ra sao, tịch thu [để nhà nước xây tượng đài] hay trả lại cho các thế lực thù địch [mang tài trợ nơi khác], thì chưa thấy nói? Người thì bị trục xuất, còn Tiền đi đâu về đâu?

More from Luat su Le Cong Dinh

Bài báo tường thuật: "Bộ Công an cho biết một số phần tử xấu đã mua trái phép quân trang rồi trà trộn vào các đám đông với ý đồ tấn công người biểu tình để vu khống là công an đánh dân." Vậy còn rất nhiều trường hợp nhân viên an ninh mặc thường phục giả dân để đánh dân trong các cuộc biểu tình thì xử lý ra sao? Canh nhà, chặn đường tôi thường xuyên có ai mặc cảnh phục đàng hoàng không, hay cũng mặc thường phục giả dân? Tóm lại, an ninh giả dân để vi phạm pháp luật nên xử lý ra sao, Bộ Công an?
6.92k views ·
Hình phạt "Trục xuất" được quy định trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 như sau: "Điều 37. Trục xuất Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể." Như vậy, tuy theo Điều 318 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 về "Tội gây rối trật tự công cộng" mức hình phạt nặng nhất là 7 năm, nhưng tòa án có thể áp dụng hình phạt chính duy nhất là trục xuất, như đối với trường hợp của anh William Nguyen. Trục xuất ngay là một trong hai kịch bản có thể dự đoán trước phiên xử, hoặc trả tự do sau khi có bản án hoặc ở tù vài tháng rồi cũng được trả tự do sớm. Dù là kịch bản nào, Việt Nam vẫn cần mở một phiên tòa như sáng nay để nói với phía Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng dù sao Việt Cộng cũng có pháp luật, tức không phải là Viet Kong. Tuy nhiên, điều khiến gây ngạc nhiên nhất là không một tường thuật nào về phiên tòa nhắc đến số tiền 1.700.000 USD mà truyền thông nhà nước leo lẻo tố cáo William Nguyen nhận từ các "thế lực thù địch" mang về Việt Nam tài trợ biểu tình. Số tiền đó bản án quyết định ra sao, tịch thu [để nhà nước xây tượng đài] hay trả lại cho các thế lực thù địch [mang tài trợ nơi khác], thì chưa thấy nói? Người thì bị trục xuất, còn Tiền đi đâu về đâu?