More from Artists

#Minds #JamesN 🥀 Roses on Fire 🔥!!!

TUỔI THƠ SÀI GÒN VÀ “RẠP” CHIẾU BÓNG THÙNG. Sài Gòn cách đây khoảng 60 năm, trẻ con xem phim như thế nào? “Rạp” chiếu bóng thùng đã giúp trẻ em Sài Gòn xem hoài những bộ phim Sạc-lô đi tìm vàng, Sạc-lô cầm đồ, Bạch Tuyết bảy chú lùn, Hoàng tử Sinh Bá.. #JamesN #Minds http://2saigon.vn/net-xua-saigon/tuoi-tho-sai-gon-va-rap-chieu-bong-thung.html

More from Artists

#Minds #JamesN 🥀 Roses on Fire 🔥!!!

TUỔI THƠ SÀI GÒN VÀ “RẠP” CHIẾU BÓNG THÙNG. Sài Gòn cách đây khoảng 60 năm, trẻ con xem phim như thế nào? “Rạp” chiếu bóng thùng đã giúp trẻ em Sài Gòn xem hoài những bộ phim Sạc-lô đi tìm vàng, Sạc-lô cầm đồ, Bạch Tuyết bảy chú lùn, Hoàng tử Sinh Bá.. #JamesN #Minds http://2saigon.vn/net-xua-saigon/tuoi-tho-sai-gon-va-rap-chieu-bong-thung.html