@nhatkyyeunuoc1
  • verified_user
·

Thiếu tướng Lê Duy Mật, Không phải người hồ đồ, Vừa tiết lộ một ý Trong Thỏa Hiệp Thành Đô. Rằng vì lợi ích đảng, Đảng ta đã tự mình Xin thành Khu Tự Trị Của chính quyền Bắc Kinh. Vào ngày 20-07-2014, Thiếu Tướng Quân Đội Nhân Dân Lê Duy Mật, người chỉ huy mặt trận Hà Giang trong...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
169upvotes
36reminds