Hey baby, I am waiting for you. #JamesN #Minds

Get replies from creators like Artists

thumb_upthumb_downchat_bubble
195upvotes
55reminds

More from Artists

Monkeys are diving and playing in waters * #JamesN #Minds * https://www.scoopnest.com

#JamesN #Minds "Thói xấu" của người Việt khi mới qua Mỹ định cư: Sĩ diện, nói lớn, không xếp hàng ! Từ trước đến nay, thói quen cũng như cách sinh hoạt của người Việt tại Mỹ luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm, tuy nhiên lại ít người sẵn sàng đề cập trực tiếp đến chúng. http://m.tinnuocmy.com/thoi-xau-cua-nguoi-viet-khi-moi-qua-my-dinh-cu-si-dien-noi-lon-khong-xep-hang-d10439.html

More from Artists

Monkeys are diving and playing in waters * #JamesN #Minds * https://www.scoopnest.com

#JamesN #Minds "Thói xấu" của người Việt khi mới qua Mỹ định cư: Sĩ diện, nói lớn, không xếp hàng ! Từ trước đến nay, thói quen cũng như cách sinh hoạt của người Việt tại Mỹ luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm, tuy nhiên lại ít người sẵn sàng đề cập trực tiếp đến chúng. http://m.tinnuocmy.com/thoi-xau-cua-nguoi-viet-khi-moi-qua-my-dinh-cu-si-dien-noi-lon-khong-xep-hang-d10439.html