Hiện nay công ty Alibaba (trung quốc) đã mua 83% cổ phần của công ty Lazada. Mỗi đồng bạn ủng hộ công ty này là mỗi viên đạn Trung Cộng bắn vào con dân Việt Nam trên biển Đông. Không mua hàng trung quốc, không hợp tác với công ty trung quốc ! Một hành động nhỏ của bạn cũng đã...See more

Get replies from creators like TranNhuNhong

thumb_upthumb_downchat_bubble
913upvotes
190reminds