Hiện nay công ty Alibaba (trung quốc) đã mua 83% cổ phần của công ty Lazada. Mỗi đồng bạn ủng hộ công ty này là mỗi viên đạn Trung Cộng bắn vào con dân Việt Nam trên biển Đông. Không mua hàng trung quốc, không hợp tác với công ty trung quốc ! Một hành động nhỏ của bạn cũng đã...See more

Get replies from creators like TranNhuNhong

thumb_upthumb_downchat_bubble
913upvotes
3downvotes
190reminds

More from TranNhuNhong

Please help us... Share so that we may find Mekayla Bali. She is so loved and missed, please help us find her.

Ma tăng của đảng cộng sản chuyên lừa đảo, đánh phá các phong trào yêu nước Việt Nam. Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng. Đây là âm mưu của đảng cộng sản Việt Nam nhằm triệt...See more

TƯ BẢN ĐỎ : Trịnh Văn Quyết _ FLC.làm giàu trên xương máu của nhân dân. “Nơi nào có FLC, nơi đó có tiếng kêu ai oán của người dân vì những quyền lợi tối thiểu bị cưỡng đoạt” http://quyenconnguoi.com/y-kien-nguoi-dan/con-duong-toi-loi-khi-tro-thanh-ty-phu-do-la-thu-2-viet-nam-cua-trinh-van-quyet-6293.html

More from TranNhuNhong

Please help us... Share so that we may find Mekayla Bali. She is so loved and missed, please help us find her.

Ma tăng của đảng cộng sản chuyên lừa đảo, đánh phá các phong trào yêu nước Việt Nam. Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng. Đây là âm mưu của đảng cộng sản Việt Nam nhằm triệt...See more

TƯ BẢN ĐỎ : Trịnh Văn Quyết _ FLC.làm giàu trên xương máu của nhân dân. “Nơi nào có FLC, nơi đó có tiếng kêu ai oán của người dân vì những quyền lợi tối thiểu bị cưỡng đoạt” http://quyenconnguoi.com/y-kien-nguoi-dan/con-duong-toi-loi-khi-tro-thanh-ty-phu-do-la-thu-2-viet-nam-cua-trinh-van-quyet-6293.html