Hiện nay công ty Alibaba (trung quốc) đã mua 83% cổ phần của công ty Lazada. Mỗi đồng bạn ủng hộ công ty này là mỗi viên đạn Trung Cộng bắn vào con dân Việt Nam trên biển Đông. Không mua hàng trung quốc, không hợp tác với công ty trung quốc ! Một hành động nhỏ của bạn cũng đã góp phần cứu đất nước Việt Nam, cứu dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Currently the company Alibaba (China) has bought 83% stake in the company Lazada. Each co-supporter of this company is a central bullet who shoots into Vietnamese people on the South China Sea. Don't buy goods of China, don't cooperate with Chinese company! Your little action has also contributed to the rescue of Vietnam country, save the Vietnamese nation. Thank you very seriously. http://ttvn.vn/kinh-doanh/tu-50-alibaba-vua-nang-co-phan-so-huu-tai-lazada-len-83-jack-ma-dang-toan-tinh-gi-52017286151710956.htm
913Upvotes
3Downvotes
190Reminds

More from TranNhuNhong

Please help us... Share so that we may find Mekayla Bali. She is so loved and missed, please help us find her.

1.36k views ·
Ma tăng của đảng cộng sản chuyên lừa đảo, đánh phá các phong trào yêu nước Việt Nam. Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng. Đây là âm mưu của đảng cộng sản Việt Nam nhằm triệt hạ các nhà yêu nước đồng thời xóa bỏ Phật giáo ở Việt Nam trong tương lai. The rise of the Communist Party specializes in phishing, destroying the patriotic movements of Vietnam. It is a graduate of public safety officers in Hanoi, with a bachelor's degree in IT (computer), and is the party's elite party member. It is the conspiracy of the Communist Party of Vietnam to radically state the patriotic home and to abolish the Buddhist in Vietnam in the future. http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/08/thch-nht-t-l-mt-tn-cn-b-tn-gio-ti-nguy.html?m=1
1.59k views ·
TƯ BẢN ĐỎ : Trịnh Văn Quyết _ FLC.làm giàu trên xương máu của nhân dân. “Nơi nào có FLC, nơi đó có tiếng kêu ai oán của người dân vì những quyền lợi tối thiểu bị cưỡng đoạt” http://quyenconnguoi.com/y-kien-nguoi-dan/con-duong-toi-loi-khi-tro-thanh-ty-phu-do-la-thu-2-viet-nam-cua-trinh-van-quyet-6293.html
357 views ·

More from TranNhuNhong

Please help us... Share so that we may find Mekayla Bali. She is so loved and missed, please help us find her.

1.36k views ·
Ma tăng của đảng cộng sản chuyên lừa đảo, đánh phá các phong trào yêu nước Việt Nam. Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng. Đây là âm mưu của đảng cộng sản Việt Nam nhằm triệt hạ các nhà yêu nước đồng thời xóa bỏ Phật giáo ở Việt Nam trong tương lai. The rise of the Communist Party specializes in phishing, destroying the patriotic movements of Vietnam. It is a graduate of public safety officers in Hanoi, with a bachelor's degree in IT (computer), and is the party's elite party member. It is the conspiracy of the Communist Party of Vietnam to radically state the patriotic home and to abolish the Buddhist in Vietnam in the future. http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/08/thch-nht-t-l-mt-tn-cn-b-tn-gio-ti-nguy.html?m=1
1.59k views ·
TƯ BẢN ĐỎ : Trịnh Văn Quyết _ FLC.làm giàu trên xương máu của nhân dân. “Nơi nào có FLC, nơi đó có tiếng kêu ai oán của người dân vì những quyền lợi tối thiểu bị cưỡng đoạt” http://quyenconnguoi.com/y-kien-nguoi-dan/con-duong-toi-loi-khi-tro-thanh-ty-phu-do-la-thu-2-viet-nam-cua-trinh-van-quyet-6293.html
357 views ·