@NgocVu73
  • verified_user
·

Đm,chính cộng sản chúng mày mới là bậc thầy của xảo quyệt. Chứ ai trên TG này bằng đc tụi mày.

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
152upvotes
11reminds