ĐỌC SÁCH ĐẠI VIÊN MÃN PHÁP Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection (Chia sẻ về tu học Pháp Luân Công) “Cultivation of Both Mind and Body. ‘Cultivation of body’ in Falun Dafa refers to achieving longevity. Through performing the exercises a person’s innate body undergoes transformation and is preserved. Your main consciousness and flesh merge into one, accomplishing Perfection of the whole. Cultivation of the body fundamentally changes the human body’s molecular components. By replacing cells’ elements with high-energy matter, the human body is converted into a body made of matter from other dimensions. As a result you will stay young forever. The issue is dealt with at its root. Falun Dafa is a practice that truly cultivates both mind and body”. Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection “Falun Buddha Law also includes cultivation of the body, which is accomplished by performing the exercise movements of the Great Way of Spiritual Perfection—a great high-level Buddhist practice. One purpose of the exercises is to strengthen the practitioner’s supernatural abilities and energy mechanisms by means of his or her powerful gong strength (gong-li), thus achieving “the Law (fa) refines the practitioner.” Another purpose is to develop many living entities in the practitioner’s body. In advanced practice, an Immortal Infant or Buddha-Body will come into being, and many abilities will be developed. Exercises are necessary for the transformation and cultivation of such things. The exercises are part of the harmonization and perfection in our Dafa.3 Dafa is thus a comprehensive mind-body cultivation system. It is also called “The Great Way of Spiritual Perfection.” Dafa requires both cultivation and exercises, with cultivation taking priority over the exercises. A person’s gong will not increase if he merely does the exercises and fails to cultivate his character. Meanwhile, a person who only cultivates his character but does not perform the exercises of the Great Way of Spiritual Perfection will find the growth of his gong strength impeded and his innate body (ben-ti) unchanged”. A cultivator’s fundamental aspiration is to progress with diligence in real cultivation and to reach Perfection as soon as possible. To learn more, please visit: http://en.falundafa.org/eng/html/dymf_2014/dymf_2014.htm Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác Đại Viên Mãn Pháp của Đại Pháp Phật gia thượng thừa mà luyện. Luyện là LUYỆN THÂN tức là ‘TU MỆNH’. “Tu mệnh” trong Pháp Luân Đại Pháp là nói về “đạo trường sinh” là công Pháp tính mệnh song tu chân chính được chỉ đạo trong sách Đại Viên Mãn Pháp. Động tác là phương tiện phụ trợ của tu luyện viên mãn. Tu luyện tại tầng cao cần xuất ‘nguyên anh’ tức là Phật thể và diễn hoá rất nhiều những thứ luận thuật; những thứ ấy đều thông qua thủ pháp mà diễn luyện. Động tác là một bộ phận viên dung viên mãn của Đại Pháp này, nó là một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh, cũng được gọi là Đại Viên Mãn Pháp. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công; chỉ tu tâm mà không luyện Đại Viên Mãn Pháp, thì công lực bị ngăn trở, và không cách nào cải biến được bản thể. Pháp này minh huệ viên dung, động tác đơn giản dễ luyện; Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’. Từ hoành quan mà xét, thì động tác của Pháp Luân Đại Pháp rất ít; tuy nhiên những thứ luyện được lại rất nhiều rất toàn diện; khống chế đủ các phương diện của thân thể, khống chể rất nhiều những thứ cần xuất lai. Luyên năm bài công pháp này tức khắc đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân của người tu luyện, hấp thụ một lượng lớn năng lượng vũ trụ, trong một thời gian cực ngắn có thể bài trừ vật chất phế thải trong thân thể, tịnh hoá thân thể, đề cao tầng, gia trì thần thông, tiến nhập vào trạng thái tịnh bạch thể. Năm bộ công pháp này siêu xuất vượt xa khỏi các công pháp bình thường thông mạch hay tiểu chu thiên đại chu thiên; nó cấp cho người tu luyện pháp môn tu luyện thuận tiện nhất, nhanh nhất, tốt nhất, và cũng khó đắc nhất. Đại Viên Mãn Pháp là sách hướng dẫn tập các bài công Pháp, các bài tập động tác của pháp môn. Sách này phải đọc kỹ gồm 4 chương: Chương 1- Đặc điểm của công pháp; Chương 2- Đồ hình và giải thích động tác; Chương 3- Cơ lý của động tác; Chương 4- Phụ Lục. Trong sách Đại Viên Mãn Pháp hướng dẫn 5 bài tập nhẹ nhàng, tròn trịa nhưng hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Hàng ngày tập 5 bài Công Pháp để luyện thân hay gọi là “tu luyện nhân thể" sẽ lập tức đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân người làm cho thân thể đạt tới trạng thái “nãi bạch thể” tức “thân trắng như sữa”, nghĩa là THÂN THỂ TRỞ NÊN VÔ BỆNH và vòng đại chu thiên tuần hoàn mạnh mẽ ngay lập tức yêu cầu trăm mạch đồng thời khai mở, trăm mạch đồng thời vận chuyển, trăm mạch toàn bộ đánh thông hết; Huyệt mạch toàn thân khai mở, khai mở rộng ra rộng ra... đạt đến một cảnh giới không mạch không huyệt… tức là luyện lên đến tầng tối cao trong tu luyện thế gian pháp. Nhưng cần tu tiến tiếp lên nữa. Khi đạt đến bước này, thì nó còn xuất hiện một trạng thái, gọi là “tam hoa tụ đỉnh”. Tiến tiếp lên nữa, là tiến nhập vào tầng quá độ giữa thế gian pháp và xuất thế gian pháp… Nói thẳng ra, cái thân thể kia nó đã là Phật thể rồi, khi tu luyện tiếp nữa, thì thật sự đã tiến nhập sang tu luyện xuất thế gian pháp rồi, cũng gọi là “tu luyện Phật thể”... Lúc này cơ thể có thể “bạch nhật phi thăng”. Tiếp tục tu tập thì chúng ta sẽ ra ngoài “Tam giới”, nghĩa là đã đạt đến “Phật giới”, thoát khỏi “Phàm trần”, không còn “Luân hồi bể khổ” nữa!!! Chúng ta hãy liên tục tống khứ tâm chấp trước của mình, tiến tiếp dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, chân chính thực hành Tu và Luyện theo chỉ đạo từ sách Chuyển Pháp Luân thì chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới khai ngộ hay còn được gọi là khai công, đại trí đại huệ, thần thông đại hiển, chân chính đạt Quả vị của mình, viên mãn Đắc Chính Quả và có thể trở về nhà của mình. Phật giới _ nơi quê nhà đang ngóng chờ chúng ta!!! Hãy lấy: Sớm đến ngày viên mãn, tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện. Có thể đọc sách Đại Viên Mãn Pháp và tải về miễn phí tại đây: http://vi.falundafa.org/book/dymf_html/index.html Các bài liên quan: https://www.minds.com/newsfeed/896573500814495744 https://www.minds.com/newsfeed/897320075551866880 https://www.minds.com/newsfeed/873022785442025472 Ảnh: Buổi tập công chung tại Washington DC.

928Upvotes
1Downvote
158Reminds

More from Vupro

(Giữa mùa hè mơ cho mát)

LẠNH QUÁ (Giữa mùa hè mơ cho mát) Fang ở Vail, Colorado, Hoa Kỳ ...

185 views ·
play_circle_outline

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Trải nghiệm kỳ diệu của một vị trưởng bối VTV sau 480 ngày thực hành Pháp Luân Công Gần đây, ông Nguyễn Đình Thanh, Nguyên Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Truyền Hình Việt Nam, đã chia sẻ những thay đổi kỳ diệu về tinh thần và sức khỏe của mình sau 480 ngày thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là những chia sẻ về trải nghiệm của ông. Tôi đã đôi lần kể về sự tiến bộ sau 18 tháng bà xã tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vậy tôi cũng nên nói về thu hoạch của mình sau 480 ngày chứ nhỉ? Trước tiên, có một điều cần nói ngay, đối với pháp môn Pháp Luân Công, người ta có chút e ngại. Tôi cũng thế, Lúc đầu nghe cô láng giềng giới thiệu, tôi cũng “chờn” vì nghe nói Trung Quốc họ cấm và đàn áp pháp môn này. Vì vậy tôi vào Internet để tìm hiểu. Hóa ra những điều Pháp Luân Công khuyên người ta rèn luyện tâm tính và luyện 5 bài công pháp không có gì thất đức, phi nhân tính, làm hại cho người khác, mà ngược lại, yêu cầu người học phải hướng theo Chân Thiện Nhẫn, không sát sinh, không đố kỵ với ai, không được phát ngôn làm hại đến sự đoàn kết của Cộng đồng, không vi phạm pháp luật, không truy cầu danh lợi, không khoe khoang, không sợ hãi,… Suốt cả 9 bài giảng đúc kết thành cuốn “Chuyển Pháp Luân” gồm 367 trang in khổ A4, tôi không thấy có điều nào chống lại nhân loại, vi phạm 19 điều “Không được làm” hoặc vi phạm Hiến pháp,… Theo ngày tháng, cô láng giềng tâm tính cứ hiền hòa ra, cứ càng vị tha, da dẻ cứ sáng dần, vẻ người càng thêm cân đối. Vài năm trước, cô phải đi viện thường xuyên và mỗi tháng phải uống hàng cân thuốc, bác sĩ bảo phải uống suốt đời, thế mà vài năm nay cô đã được “giã từ” thuốc và bệnh viện. Thế là tôi cùng cô ấy và bà xã bắt đầu tu tâm tính và luyện công. Bây giờ, cả nhà tôi đều thấy tôi, một “Trưởng Gia” nóng như lửa, nay đã “mềm” hơn nhiều, không còn lớn tiếng la mắng bất cứ ai. Trước những việc gay cấn, bao giờ tôi cũng bình tĩnh suy xét, nhường nhịn và hòa ái trên tinh thần vị tha, từ bi để giải quyết. Tôi cũng đã “cởi trói” với ba bốn người mà tôi có những “ghi nhận” rất sâu xa. Tâm hồn tôi bây giờ thảnh thơi và rộng mở. Nhờ luyện tập nghiêm chỉnh và rất chuyên cần nên tôi được thanh lý dần những thứ không tốt gây khó chịu cho thân thể. Sức đề kháng tăng cao: chuyển mùa, tôi không còn khó thở hay viêm phế quản nữa. Tôi rất mẫn cảm với thức ăn tạo nhiệt gây táo bón thì nay đã ăn uống bình thường,… Câu “Người luyện công thì không có bệnh” đối với tôi không còn xa lạ mà là thực tế sau 480 ngày theo học và tập pháp môn này. Cũng phải nói thật, tu luyện Pháp Luân Công không tốn tiền, có thể không cần đi đâu,… nhưng đòi hỏi sự kiên trì và cả chịu khó, chịu khổ. Nhưng bù lại, được lợi cho tâm tính và sức khỏe rất nhiều. Một cuộc sống thảnh thơi, không thuốc, không tác dụng phụ, không phải đi viện,… đó là điều tôi mơ ước và đang được nếm trải ở tuổi 78. Bây giờ, một lần nữa, xin kể lại câu chuyện của vợ tôi: Vợ tôi bị mất ngủ kinh niên, huyết áp cao, mỡ máu, hay bị viêm phế quản, hay “dỗi hờn”, có khi mấy ngày im lặng, gai đầu gối, thoái hóa các đốt sống cổ,… Tuy nhiên, trải qua 18 tháng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy không còn phải dùng một viên thuốc nào và tất nhiên không phải đến bệnh viện nữa. Chúng tôi sống cùng 2 con và 2 cháu. Gần đây, hai cháu sốt cao, con trai sốt siêu vi, con dâu sốt xuất huyết nặng, phải xét nghiệm mấy ngày và truyền nước mấy hôm mới đỡ. Hai chúng tôi hơn cháu 3 lần tuổi, hơn con một lần rưỡi, theo lẽ thường thì chúng tôi là những người yếu nhất, thế nhưng lại không bị sao. Chúng tôi vẫn ăn ngon, ngủ yên và luyện tập không thiếu 1 phút nào…. ***** Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện. Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 19 năm qua. Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí bị giết để cướp nội tạng chỉ vì niềm tin của mình. http://tansinh.net/khoi-benh-than-ky/trai-nghiem-ky-dieu-cua-mot-vi-truong-boi-vtv-sau-480-ngay-thuc-hanh-phap-luan-cong/

686 views ·

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Tôi đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp Bài của một học viên từ thành phố Cáp Nhĩ Tân [MINH HUỆ 10-5-2010] Tôi xin được kể về phép lạ của Đại Pháp mà cá nhân tôi đã được trải nghiệm sau khi tu luyện. 1. Những thay đổi kỳ diệu về mặt thể chất Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 khi đã 61 tuổi. Trước đó, tôi đã có nhiều bệnh tật. Để chữa bệnh, tôi đã dùng thuốc và tập thể dục như chạy và tập Thái Cực Quyền. Tuy nhiên, một số bệnh hay tái phát, như bệnh vẩy nến, viêm phế quản mãn tính nghiêm trọng, loét dạ dày, bệnh tim và viêm khớp vai nặng, vẫn làm tôi đau khổ về thể chất và tinh thần, và không thể chữa được. Sau khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể của tôi liên tục thay đổi. Sự cải thiện của bệnh vẩy nến là rõ rệt nhất. Khi tôi đi công tác hai tuần trước, tôi cứ gãi liên tục vào buổi tối. Nhưng sau khi tôi trở về nhà, tôi thấy rằng toàn bộ da dẻ của tôi tươi sáng mà không có bất kỳ vẩy nến nào. Tôi vui mừng đến nỗi nhảy phốc lên giường, hét to “Bệnh vẩy nến của tôi đã khỏi rồi!”. Bệnh này đã làm khổ tôi 33 năm trời. Một bệnh hay tái phát khác là viêm phế quản mãn tính. Nó xảy ra mỗi mùa đông. Đôi khi tôi không thể nằm trên giường vì tôi ho nghiêm trọng mỗi khi nằm xuống. Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, chỉ trong vòng một tháng, bệnh viêm phế quản mãn tính của tôi biến mất. Nó đã không bao giờ quay trở lại nữa trong suốt 13 năm qua. Các bệnh hay tái phát khác dần dần biến mất trong khoảng thời gian khoảng hai năm. Khuôn mặt của tôi hồng nhuận, và tôi trông như trẻ hơn đến hơn chục tuổi. Năm ngoái, công ty nơi tôi từng làm việc đã tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên đã nghỉ hưu. Tôi không có kế hoạch đi lúc đầu, nhưng vợ tôi thúc giục tôi tới đó. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể giúp bà ấy bớt lo lắng, vì vậy tôi đã làm. Theo một người quản lý tại đó, kết quả cho thấy tôi là người mạnh khỏe nhất trong số tất cả những người đã nghỉ hưu ấy. Khi tôi khám siêu âm màu, bác sĩ nói với tôi, “Gan, túi mật, lá lách, phổi và thận của bác đều rất tốt và thậm chí còn tốt hơn so với thanh niên. Và tuyến tiền liệt của bác cũng rất ổn”. Những thay đổi trong cơ thể của tôi đã thể hiện phép lạ của Đại Pháp. Tất nhiên đó chỉ là phần bề mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thay đổi kỳ diệu cũng đã xảy ra ở tầng sâu hơn, nhưng đó không phải là những gì người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thay đổi kỳ diệu này thật khó tưởng tượng nổi đối với những người bình thường. 2. Từ bỏ những thói quen xấu Cũng thật là kỳ diệu, thực hành Pháp Luân Đại Pháp tinh lọc tâm trí của tôi, những thói quen và cách cư xử xấu của tôi, một cách nhanh chóng. Trước khi tu luyện, tôi đã hút thuốc suốt 37 năm. Mặc dù, tôi hiểu sâu sắc sự nguy hiểm của việc hút thuốc lá và nhiều lần đã cố gắng bỏ thuốc lá, tôi đã thất bại. Trong ngày đầu tiên khi tôi đắc được Pháp, tôi đã đọc Bài giảng thứ Bảy của Chuyển Pháp Luân: “Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước để bỏ đi, và chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện từ nay trở đi hãy cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được. Tại trường của lớp học tập này không có ai nghĩ đến hút thuốc; nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm điếu thuốc hút trở lại thì sẽ không thấy đúng mùi vị nữa. Chư vị đọc sách đọc bài giảng này, cũng sẽ có tác dụng ấy”. Mặc dù tôi đã mua một hộp gồm nhiều bao thuốc lá và hút một ít vào thời điểm đó, tôi ngay lập tức đã ném đi tất cả số thuốc lá còn lại. Kể từ đó, tôi không bao giờ hút thuốc trở lại. Đã 14 năm kể từ khi tôi từ bỏ thói quen xấu này. Tôi cũng đã bỏ được những thói quen xấu khác như uống rượu khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã trở nên khỏe mạnh cả về cơ thể lẫn tâm trí. 3. Thay đổi các quan niệm Tôi đã luôn luôn thích đọc Kinh Dịch và sau khi về hưu, tôi đã cố gắng tích cực áp dụng nó. Tôi cũng ngày càng quan tâm hơn đến Zhuangzi và Laozi, và cũng đã quan tâm rất nhiều tới Ngũ Kinh và Tứ Thư. Thật là khó khăn khi từ bỏ những điều mà tôi đã nghiên cứu và theo đuổi nhiều năm, đặc biệt là sau khi tôi đã thu được một số thành tựu nhất định và đã phát triển một số quan niệm. Có câu thành ngữ: “Non sông dễ đổi, bản tính khó thay”. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần ít chú ý đến những thứ đó hơn. Đặc biệt là sau khi tôi học các bài giảng của Sư Phụ, tôi hiểu rằng tất cả chúng đều có để xây dựng một nền tảng cho Chính Pháp hôm nay. Sư phụ nói trong “Trí” (Tinh tấn yếu chỉ) “Người ta thường cho rằng những người nổi tiếng, các học giả hay các dạng chuyên gia khác nhau trong các lĩnh vực ngoài xã hội là những vĩ nhân. Kỳ thật họ đều không có gì nổi bật bởi vì họ cũng chỉ là những người thường. Tri kiến của họ chỉ là một chút xíu ấy mà khoa học hiện đại của xã họi loài người hiểu được. Trong vũ trụ bao la, từ vĩ mô nhất đến vi mô nhất, xã hội loài người nằm ngay chính giữa, ở lớp ngoài cùng, và ở mặt ngoài cùng. Hơn nữa các sinh vật trong đó là dạng thức tồn tại thấp nhất, thế nên tri kiến về vật chất và tâm thức của họ rất hạn chế, hời hợt và tầm thường. Dẫu ai có nắm hết kiến thức của nhân loại, thì vẫn chỉ là một người thường mà thôi.” Sư phụ nói trong bài “Chư vị tồn tại vì ai?” (Tinh tấn yếu chỉ) “Điều người đời khó từ bỏ nhất là quan niệm. Có những người không thể thay đổi—ngay cả khi họ phải từ bỏ mạng sống vì những học thuyết sai lầm. Nhưng những quan niệm ấy chỉ mới được học sau khi chào đời. Người ta cứ cho rằng những ý tưởng không thể thay đổi— những thứ họ sẵn sàng chịu hy sinh tất cả không cần do dự—chính là ý tưởng của họ. Ngay cả khi sự thật phơi bày ngay trước mắt, họ cũng không chịu chấp nhận. Kỳ thực, khác với sự trong sạch và vô tội bẩm sinh, tất cả quan niệm đều được cóp nhặt sau khi người ta sinh ra và chúng không thuộc về chân ngã. “ Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thay đổi quan niệm của mình, điều này tương đương với thay đổi về cơ bản trạng thái con người của chúng ta. Những thay đổi trong tôi là kết quả của một sự thay đổi hoàn toàn của tâm. Nếu không có sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp, không có sự giúp đỡ và hướng dẫn của Sư phụ, tôi không thể đạt được điều đó. http://vn.minghui.org/news/17622-toi-da-duoc-trai-nghiem-su-ky-dieu-cua-dai-phap.html

159 views ·

More from Vupro

(Giữa mùa hè mơ cho mát)

LẠNH QUÁ (Giữa mùa hè mơ cho mát) Fang ở Vail, Colorado, Hoa Kỳ ...

185 views ·
play_circle_outline

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Trải nghiệm kỳ diệu của một vị trưởng bối VTV sau 480 ngày thực hành Pháp Luân Công Gần đây, ông Nguyễn Đình Thanh, Nguyên Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Truyền Hình Việt Nam, đã chia sẻ những thay đổi kỳ diệu về tinh thần và sức khỏe của mình sau 480 ngày thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là những chia sẻ về trải nghiệm của ông. Tôi đã đôi lần kể về sự tiến bộ sau 18 tháng bà xã tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vậy tôi cũng nên nói về thu hoạch của mình sau 480 ngày chứ nhỉ? Trước tiên, có một điều cần nói ngay, đối với pháp môn Pháp Luân Công, người ta có chút e ngại. Tôi cũng thế, Lúc đầu nghe cô láng giềng giới thiệu, tôi cũng “chờn” vì nghe nói Trung Quốc họ cấm và đàn áp pháp môn này. Vì vậy tôi vào Internet để tìm hiểu. Hóa ra những điều Pháp Luân Công khuyên người ta rèn luyện tâm tính và luyện 5 bài công pháp không có gì thất đức, phi nhân tính, làm hại cho người khác, mà ngược lại, yêu cầu người học phải hướng theo Chân Thiện Nhẫn, không sát sinh, không đố kỵ với ai, không được phát ngôn làm hại đến sự đoàn kết của Cộng đồng, không vi phạm pháp luật, không truy cầu danh lợi, không khoe khoang, không sợ hãi,… Suốt cả 9 bài giảng đúc kết thành cuốn “Chuyển Pháp Luân” gồm 367 trang in khổ A4, tôi không thấy có điều nào chống lại nhân loại, vi phạm 19 điều “Không được làm” hoặc vi phạm Hiến pháp,… Theo ngày tháng, cô láng giềng tâm tính cứ hiền hòa ra, cứ càng vị tha, da dẻ cứ sáng dần, vẻ người càng thêm cân đối. Vài năm trước, cô phải đi viện thường xuyên và mỗi tháng phải uống hàng cân thuốc, bác sĩ bảo phải uống suốt đời, thế mà vài năm nay cô đã được “giã từ” thuốc và bệnh viện. Thế là tôi cùng cô ấy và bà xã bắt đầu tu tâm tính và luyện công. Bây giờ, cả nhà tôi đều thấy tôi, một “Trưởng Gia” nóng như lửa, nay đã “mềm” hơn nhiều, không còn lớn tiếng la mắng bất cứ ai. Trước những việc gay cấn, bao giờ tôi cũng bình tĩnh suy xét, nhường nhịn và hòa ái trên tinh thần vị tha, từ bi để giải quyết. Tôi cũng đã “cởi trói” với ba bốn người mà tôi có những “ghi nhận” rất sâu xa. Tâm hồn tôi bây giờ thảnh thơi và rộng mở. Nhờ luyện tập nghiêm chỉnh và rất chuyên cần nên tôi được thanh lý dần những thứ không tốt gây khó chịu cho thân thể. Sức đề kháng tăng cao: chuyển mùa, tôi không còn khó thở hay viêm phế quản nữa. Tôi rất mẫn cảm với thức ăn tạo nhiệt gây táo bón thì nay đã ăn uống bình thường,… Câu “Người luyện công thì không có bệnh” đối với tôi không còn xa lạ mà là thực tế sau 480 ngày theo học và tập pháp môn này. Cũng phải nói thật, tu luyện Pháp Luân Công không tốn tiền, có thể không cần đi đâu,… nhưng đòi hỏi sự kiên trì và cả chịu khó, chịu khổ. Nhưng bù lại, được lợi cho tâm tính và sức khỏe rất nhiều. Một cuộc sống thảnh thơi, không thuốc, không tác dụng phụ, không phải đi viện,… đó là điều tôi mơ ước và đang được nếm trải ở tuổi 78. Bây giờ, một lần nữa, xin kể lại câu chuyện của vợ tôi: Vợ tôi bị mất ngủ kinh niên, huyết áp cao, mỡ máu, hay bị viêm phế quản, hay “dỗi hờn”, có khi mấy ngày im lặng, gai đầu gối, thoái hóa các đốt sống cổ,… Tuy nhiên, trải qua 18 tháng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy không còn phải dùng một viên thuốc nào và tất nhiên không phải đến bệnh viện nữa. Chúng tôi sống cùng 2 con và 2 cháu. Gần đây, hai cháu sốt cao, con trai sốt siêu vi, con dâu sốt xuất huyết nặng, phải xét nghiệm mấy ngày và truyền nước mấy hôm mới đỡ. Hai chúng tôi hơn cháu 3 lần tuổi, hơn con một lần rưỡi, theo lẽ thường thì chúng tôi là những người yếu nhất, thế nhưng lại không bị sao. Chúng tôi vẫn ăn ngon, ngủ yên và luyện tập không thiếu 1 phút nào…. ***** Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện. Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 19 năm qua. Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí bị giết để cướp nội tạng chỉ vì niềm tin của mình. http://tansinh.net/khoi-benh-than-ky/trai-nghiem-ky-dieu-cua-mot-vi-truong-boi-vtv-sau-480-ngay-thuc-hanh-phap-luan-cong/

686 views ·

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Tôi đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp Bài của một học viên từ thành phố Cáp Nhĩ Tân [MINH HUỆ 10-5-2010] Tôi xin được kể về phép lạ của Đại Pháp mà cá nhân tôi đã được trải nghiệm sau khi tu luyện. 1. Những thay đổi kỳ diệu về mặt thể chất Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 khi đã 61 tuổi. Trước đó, tôi đã có nhiều bệnh tật. Để chữa bệnh, tôi đã dùng thuốc và tập thể dục như chạy và tập Thái Cực Quyền. Tuy nhiên, một số bệnh hay tái phát, như bệnh vẩy nến, viêm phế quản mãn tính nghiêm trọng, loét dạ dày, bệnh tim và viêm khớp vai nặng, vẫn làm tôi đau khổ về thể chất và tinh thần, và không thể chữa được. Sau khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể của tôi liên tục thay đổi. Sự cải thiện của bệnh vẩy nến là rõ rệt nhất. Khi tôi đi công tác hai tuần trước, tôi cứ gãi liên tục vào buổi tối. Nhưng sau khi tôi trở về nhà, tôi thấy rằng toàn bộ da dẻ của tôi tươi sáng mà không có bất kỳ vẩy nến nào. Tôi vui mừng đến nỗi nhảy phốc lên giường, hét to “Bệnh vẩy nến của tôi đã khỏi rồi!”. Bệnh này đã làm khổ tôi 33 năm trời. Một bệnh hay tái phát khác là viêm phế quản mãn tính. Nó xảy ra mỗi mùa đông. Đôi khi tôi không thể nằm trên giường vì tôi ho nghiêm trọng mỗi khi nằm xuống. Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, chỉ trong vòng một tháng, bệnh viêm phế quản mãn tính của tôi biến mất. Nó đã không bao giờ quay trở lại nữa trong suốt 13 năm qua. Các bệnh hay tái phát khác dần dần biến mất trong khoảng thời gian khoảng hai năm. Khuôn mặt của tôi hồng nhuận, và tôi trông như trẻ hơn đến hơn chục tuổi. Năm ngoái, công ty nơi tôi từng làm việc đã tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên đã nghỉ hưu. Tôi không có kế hoạch đi lúc đầu, nhưng vợ tôi thúc giục tôi tới đó. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể giúp bà ấy bớt lo lắng, vì vậy tôi đã làm. Theo một người quản lý tại đó, kết quả cho thấy tôi là người mạnh khỏe nhất trong số tất cả những người đã nghỉ hưu ấy. Khi tôi khám siêu âm màu, bác sĩ nói với tôi, “Gan, túi mật, lá lách, phổi và thận của bác đều rất tốt và thậm chí còn tốt hơn so với thanh niên. Và tuyến tiền liệt của bác cũng rất ổn”. Những thay đổi trong cơ thể của tôi đã thể hiện phép lạ của Đại Pháp. Tất nhiên đó chỉ là phần bề mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thay đổi kỳ diệu cũng đã xảy ra ở tầng sâu hơn, nhưng đó không phải là những gì người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thay đổi kỳ diệu này thật khó tưởng tượng nổi đối với những người bình thường. 2. Từ bỏ những thói quen xấu Cũng thật là kỳ diệu, thực hành Pháp Luân Đại Pháp tinh lọc tâm trí của tôi, những thói quen và cách cư xử xấu của tôi, một cách nhanh chóng. Trước khi tu luyện, tôi đã hút thuốc suốt 37 năm. Mặc dù, tôi hiểu sâu sắc sự nguy hiểm của việc hút thuốc lá và nhiều lần đã cố gắng bỏ thuốc lá, tôi đã thất bại. Trong ngày đầu tiên khi tôi đắc được Pháp, tôi đã đọc Bài giảng thứ Bảy của Chuyển Pháp Luân: “Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước để bỏ đi, và chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện từ nay trở đi hãy cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được. Tại trường của lớp học tập này không có ai nghĩ đến hút thuốc; nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm điếu thuốc hút trở lại thì sẽ không thấy đúng mùi vị nữa. Chư vị đọc sách đọc bài giảng này, cũng sẽ có tác dụng ấy”. Mặc dù tôi đã mua một hộp gồm nhiều bao thuốc lá và hút một ít vào thời điểm đó, tôi ngay lập tức đã ném đi tất cả số thuốc lá còn lại. Kể từ đó, tôi không bao giờ hút thuốc trở lại. Đã 14 năm kể từ khi tôi từ bỏ thói quen xấu này. Tôi cũng đã bỏ được những thói quen xấu khác như uống rượu khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã trở nên khỏe mạnh cả về cơ thể lẫn tâm trí. 3. Thay đổi các quan niệm Tôi đã luôn luôn thích đọc Kinh Dịch và sau khi về hưu, tôi đã cố gắng tích cực áp dụng nó. Tôi cũng ngày càng quan tâm hơn đến Zhuangzi và Laozi, và cũng đã quan tâm rất nhiều tới Ngũ Kinh và Tứ Thư. Thật là khó khăn khi từ bỏ những điều mà tôi đã nghiên cứu và theo đuổi nhiều năm, đặc biệt là sau khi tôi đã thu được một số thành tựu nhất định và đã phát triển một số quan niệm. Có câu thành ngữ: “Non sông dễ đổi, bản tính khó thay”. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần ít chú ý đến những thứ đó hơn. Đặc biệt là sau khi tôi học các bài giảng của Sư Phụ, tôi hiểu rằng tất cả chúng đều có để xây dựng một nền tảng cho Chính Pháp hôm nay. Sư phụ nói trong “Trí” (Tinh tấn yếu chỉ) “Người ta thường cho rằng những người nổi tiếng, các học giả hay các dạng chuyên gia khác nhau trong các lĩnh vực ngoài xã hội là những vĩ nhân. Kỳ thật họ đều không có gì nổi bật bởi vì họ cũng chỉ là những người thường. Tri kiến của họ chỉ là một chút xíu ấy mà khoa học hiện đại của xã họi loài người hiểu được. Trong vũ trụ bao la, từ vĩ mô nhất đến vi mô nhất, xã hội loài người nằm ngay chính giữa, ở lớp ngoài cùng, và ở mặt ngoài cùng. Hơn nữa các sinh vật trong đó là dạng thức tồn tại thấp nhất, thế nên tri kiến về vật chất và tâm thức của họ rất hạn chế, hời hợt và tầm thường. Dẫu ai có nắm hết kiến thức của nhân loại, thì vẫn chỉ là một người thường mà thôi.” Sư phụ nói trong bài “Chư vị tồn tại vì ai?” (Tinh tấn yếu chỉ) “Điều người đời khó từ bỏ nhất là quan niệm. Có những người không thể thay đổi—ngay cả khi họ phải từ bỏ mạng sống vì những học thuyết sai lầm. Nhưng những quan niệm ấy chỉ mới được học sau khi chào đời. Người ta cứ cho rằng những ý tưởng không thể thay đổi— những thứ họ sẵn sàng chịu hy sinh tất cả không cần do dự—chính là ý tưởng của họ. Ngay cả khi sự thật phơi bày ngay trước mắt, họ cũng không chịu chấp nhận. Kỳ thực, khác với sự trong sạch và vô tội bẩm sinh, tất cả quan niệm đều được cóp nhặt sau khi người ta sinh ra và chúng không thuộc về chân ngã. “ Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thay đổi quan niệm của mình, điều này tương đương với thay đổi về cơ bản trạng thái con người của chúng ta. Những thay đổi trong tôi là kết quả của một sự thay đổi hoàn toàn của tâm. Nếu không có sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp, không có sự giúp đỡ và hướng dẫn của Sư phụ, tôi không thể đạt được điều đó. http://vn.minghui.org/news/17622-toi-da-duoc-trai-nghiem-su-ky-dieu-cua-dai-phap.html

159 views ·