ĐỌC SÁCH ĐẠI VIÊN MÃN PHÁP Exercises are the Supplementary Means for Reaching Perfection (Chia sẻ về tu học Pháp Luân Công) “Cultivation of Both Mind and Body. ‘Cultivation of body’ in Falun Dafa refers to achieving longevity. Through performing the exercises a person’s innate...See more

Get replies from creators like Vupro

thumb_upthumb_downchat_bubble
928upvotes
1downvote
158reminds

More from Vupro

(Giữa mùa hè mơ cho mát)

LẠNH QUÁ (Giữa mùa hè mơ cho mát) Fang ở Vail, Colorado, Hoa Kỳ ...

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Tôi đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp Bài của một học viên từ thành phố Cáp Nhĩ Tân [MINH HUỆ 10-5-2010] Tôi xin được kể về phép lạ của Đại Pháp mà cá nhân tôi đã được trải nghiệm sau khi tu luyện. 1. Những thay đổi kỳ diệu về mặt thể chất Tôi bắt...See more

More from Vupro

(Giữa mùa hè mơ cho mát)

LẠNH QUÁ (Giữa mùa hè mơ cho mát) Fang ở Vail, Colorado, Hoa Kỳ ...

LỢI ÍCH SỨC KHỎE Tôi đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp Bài của một học viên từ thành phố Cáp Nhĩ Tân [MINH HUỆ 10-5-2010] Tôi xin được kể về phép lạ của Đại Pháp mà cá nhân tôi đã được trải nghiệm sau khi tu luyện. 1. Những thay đổi kỳ diệu về mặt thể chất Tôi bắt...See more