@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Cái xứ này nó có nhiều chuyện hay lồng lộn các mẹ ạ. BIẾN cmn MẤT (Nb Đào Tuấn) Tài môi Hồng Hà vừa khẩn cấp yêu cầu không được sử dụng, xác nhận đối với các phôi giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc. Sự vụ là nhân chuyện cả ngàn cái phôi số đỏ Phú Quốc vừa bị phát hiện...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
250upvotes
25reminds