Trong khi người dân đang cố gắng chống lại âm mưu bành trướng lãnh thổ , đồng hóa văn hóa của Trung cộng , thì nhà cầm quyền và đám nghê sĩ xôi thịt không ngừng tăng cường quả bá văn hóa Trung Quốc nhằm gây thiện cảm ! Nguồn video : FB Minh Luong

play_circle_outline
thumb_upthumb_downchat_bubble
62upvotes
2downvotes