@nhatkyyeunuoc1
  • verified_user
·

Xử lý kiểu vụ đập sữa ở Nghệ An. Người bố mua sữa về con uống bị ỉa chảy, đến siêu thị đập 4 hôp sữa bị bắt tù vì tội gây rối. Vụ án xử rất tàn bạo và nhanh chóng. Loại sữa đó là của con gái thủ tướng nhập độc quyền bán khắp cả nước. fb Thanh Hieu Bui

thumb_upthumb_downchat_bubble
40upvotes
3reminds

More from Nhật Ký Yêu Nước

fb Thanh Hieu Bui Sau màn loại bỏ con trai của Vũ Huy Hoàng là đến màn bán Sabeco cho người Thái với quân xanh là một thằng vô danh làm nghề thầy cúng ở Hà Nội. Giờ là đến màn thay quân. Kịch bản do Don Lam, Nguyễn Duy Hưng và Vũ Chí Hùng biên soạn, lập công ty môi giới tư vấn...See more

repeat

CHÚNG TÔI CẦN VÀI PHÚT CỦA BẠN Để tôi bắt đầu bằng việc kể câu chuyện này: Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, trụ sở ở Anh) hàng năm đều có một chiến dịch kêu gọi hàng trăm nghìn thành viên và ủng hộ viên của họ trên toàn thế giới, cũng như những người ủng hộ dân...See more

visa việt nam rồi sẽ bị hạn chế tại nhiều nước và bị soi nhiều.. không biết nên vui hay nên buồn bởi nếu các nươcc văn minh hạn chế cấp visa thì chúng ta bị phụ thuộc vào tầu khựa https://bbc.in/2NIKUwj

More from Nhật Ký Yêu Nước

fb Thanh Hieu Bui Sau màn loại bỏ con trai của Vũ Huy Hoàng là đến màn bán Sabeco cho người Thái với quân xanh là một thằng vô danh làm nghề thầy cúng ở Hà Nội. Giờ là đến màn thay quân. Kịch bản do Don Lam, Nguyễn Duy Hưng và Vũ Chí Hùng biên soạn, lập công ty môi giới tư vấn...See more

repeat

CHÚNG TÔI CẦN VÀI PHÚT CỦA BẠN Để tôi bắt đầu bằng việc kể câu chuyện này: Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, trụ sở ở Anh) hàng năm đều có một chiến dịch kêu gọi hàng trăm nghìn thành viên và ủng hộ viên của họ trên toàn thế giới, cũng như những người ủng hộ dân...See more

visa việt nam rồi sẽ bị hạn chế tại nhiều nước và bị soi nhiều.. không biết nên vui hay nên buồn bởi nếu các nươcc văn minh hạn chế cấp visa thì chúng ta bị phụ thuộc vào tầu khựa https://bbc.in/2NIKUwj