Nếu không tôn trọng quyền tự do ngôn luận và thông tin cá nhân, cả thế giới sẽ tẩy chay facebook. Chính quyền độc tài luôn dùng các phương tiện truyền thông như công cụ tuyên truyền để thực hiện chính sách ngu dân của họ. Mạng xã hội ra đời giống như hồi chuông báo tử cho chế độ...See more

Get replies from creators like TranNhuNhong

thumb_upthumb_downchat_bubble
950upvotes
145reminds