@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Từ mấy năm nay, mỗi năm lại có hơn trăm nghìn người Việt Nam đi định cư ở nước khác. Ngoài ra còn cả triệu người Việt Nam đang lao động trên toàn thế giới. Hơn 8 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại nước ngoài. Một con số lớn nếu tập hợp lại người Việt Nam...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
745upvotes
98reminds