@lehoaianhhal
  • verified_user
·

TRUMP - Cờ bạc già 🎲 Khi cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Donald Trump và Hilary Clinton đang ở giai đoạn nước rút: các cuộc vận động tranh cử các các bang chủ chốt, các cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp thì người nông dân luôn có một niềm tin mãnh liệt là Trump sẽ chiến thắng...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
740upvotes
120reminds