@nhatkyyeunuoc1
  • verified_user
·

visa việt nam rồi sẽ bị hạn chế tại nhiều nước và bị soi nhiều.. không biết nên vui hay nên buồn bởi nếu các nươcc văn minh hạn chế cấp visa thì chúng ta bị phụ thuộc vào tầu khựa https://bbc.in/2NIKUwj

thumb_upthumb_downchat_bubble
41upvotes
6reminds

More from Nhật Ký Yêu Nước

ăn thế này ăn gì quan chức csvn còn ăn cá formosa tắm biển formosa mây năm trước giờ tèo cả rồi.. https://www.facebook.com/100006482396771/posts/2627989720760415/

More from Nhật Ký Yêu Nước

ăn thế này ăn gì quan chức csvn còn ăn cá formosa tắm biển formosa mây năm trước giờ tèo cả rồi.. https://www.facebook.com/100006482396771/posts/2627989720760415/