thumb_upthumb_downchat_bubble
160upvotes
5reminds

More from NHIÊN - Coffee & Bakery

CAPPUCCINO ------------------------------------------------------ Cappuccino là tên gọi một loại café của Ý, được tạo nên từ 3 phần đều nhau: Café Espresso pha với lượng nước gấp đôi thông thường (espresso lungo), sữa nóng và sữa sủi bọt. Để hoàn thiện khẩu vị, người ta thường...See more

ESPRESSO - CÀ PHÊ PHA MÁY Espresso là cà phê được pha bằng máy, sử dụng nước nóng nén bởi áp suất cao qua lớp bột cà phê được xay mịn. Nước dùng để pha chế Espresso là nước tinh khiết, cà phê dùng để pha chế theo phương pháp này cũng phải là cà phê rang mộc, không tẩm ướp bất kỳ...See more

TIRAMISU -------------------------------------------------------------------- Tiramisu là loại bánh gắn liền với nhiều câu chuyện kể, từ những người phụ nữ chờ chồng ra trận cho tới chuyện về tình mẫu tử. Cũng chính vì vậy mà Tiramisu được xem là chiếc bánh tượng trưng cho tình...See more

More from NHIÊN - Coffee & Bakery

CAPPUCCINO ------------------------------------------------------ Cappuccino là tên gọi một loại café của Ý, được tạo nên từ 3 phần đều nhau: Café Espresso pha với lượng nước gấp đôi thông thường (espresso lungo), sữa nóng và sữa sủi bọt. Để hoàn thiện khẩu vị, người ta thường...See more

ESPRESSO - CÀ PHÊ PHA MÁY Espresso là cà phê được pha bằng máy, sử dụng nước nóng nén bởi áp suất cao qua lớp bột cà phê được xay mịn. Nước dùng để pha chế Espresso là nước tinh khiết, cà phê dùng để pha chế theo phương pháp này cũng phải là cà phê rang mộc, không tẩm ướp bất kỳ...See more

TIRAMISU -------------------------------------------------------------------- Tiramisu là loại bánh gắn liền với nhiều câu chuyện kể, từ những người phụ nữ chờ chồng ra trận cho tới chuyện về tình mẫu tử. Cũng chính vì vậy mà Tiramisu được xem là chiếc bánh tượng trưng cho tình...See more