More from Nguyenlanthang

1 năm cũng không!

repeat
Đại Kỷ Nguyên - News
  • verified_user
play_circle_outline

Câu chuyện về Những người đẹp lên tiếng về hai người bạn

Mậu tuất ( năm 2018 sau công nguyên). ĐẠI QUANG năm thứ 3. Quốc hiệu ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO. Sau cuộc nổi loạn ở châu bình thuận và bọn tặc khấu á phiện châu sơn la, ĐÔNG LÀO lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa. MÙA HẠ tháng 7. Châu HÀ GIANG xảy ra vụ án sửa điểm chấn động xứ đông...See more

More from Nguyenlanthang

1 năm cũng không!

repeat
Đại Kỷ Nguyên - News
  • verified_user
play_circle_outline

Câu chuyện về Những người đẹp lên tiếng về hai người bạn

Mậu tuất ( năm 2018 sau công nguyên). ĐẠI QUANG năm thứ 3. Quốc hiệu ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO. Sau cuộc nổi loạn ở châu bình thuận và bọn tặc khấu á phiện châu sơn la, ĐÔNG LÀO lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa. MÙA HẠ tháng 7. Châu HÀ GIANG xảy ra vụ án sửa điểm chấn động xứ đông...See more