More from Ashahtira

#Minds @Milica42 That's who. If I could fly I would thank you in person.

7. Tại sao mình viết nhật ký ở đây? Vì sau một ngày bị câu lưu trong 4 bức tường ngột ngạt ảnh hưởng tâm lý của mình rất nhiều. Mình trở nên dễ tức giận, sợ hãi và thiếu tự tin. Đó không phải là con người của mình trước đây. Mình hay bị ác mộng và giật mình lúc nửa đêm. Mình...See more

More from Ashahtira

#Minds @Milica42 That's who. If I could fly I would thank you in person.

7. Tại sao mình viết nhật ký ở đây? Vì sau một ngày bị câu lưu trong 4 bức tường ngột ngạt ảnh hưởng tâm lý của mình rất nhiều. Mình trở nên dễ tức giận, sợ hãi và thiếu tự tin. Đó không phải là con người của mình trước đây. Mình hay bị ác mộng và giật mình lúc nửa đêm. Mình...See more