More from Ashahtira

#Minds @Milica42 That's who. If I could fly I would thank you in person.

15 views ·

7. Tại sao mình viết nhật ký ở đây? Vì sau một ngày bị câu lưu trong 4 bức tường ngột ngạt ảnh hưởng tâm lý của mình rất nhiều. Mình trở nên dễ tức giận, sợ hãi và thiếu tự tin. Đó không phải là con người của mình trước đây. Mình hay bị ác mộng và giật mình lúc nửa đêm. Mình không biết kể cho ai nghe câu chuyện này, không ai tin mình cả, họ sẽ bảo mình 'làm gì ₫ó' mới bị giam giữ. Rồi mình cũng sợ bạn bè sẽ xa lánh mình nếu biết mình có dính líu đến công an. Mình chỉ biết viết nhật ký ở đây vì tin rằng nó sẽ ở đây và không bị mất đi, để thỉnh thoảng mình lại vào đọc hay biết đâu sẽ tìm được những người hiểu mình, cùng ở trong hoàn cảnh trớ trêu như mình ngày hôm đó. Ảnh: Ngày 17/6, tất cả các kiot trên đường Huyền Trân Công Chúa bị đóng cửa.

17 views ·

More from Ashahtira

#Minds @Milica42 That's who. If I could fly I would thank you in person.

15 views ·

7. Tại sao mình viết nhật ký ở đây? Vì sau một ngày bị câu lưu trong 4 bức tường ngột ngạt ảnh hưởng tâm lý của mình rất nhiều. Mình trở nên dễ tức giận, sợ hãi và thiếu tự tin. Đó không phải là con người của mình trước đây. Mình hay bị ác mộng và giật mình lúc nửa đêm. Mình không biết kể cho ai nghe câu chuyện này, không ai tin mình cả, họ sẽ bảo mình 'làm gì ₫ó' mới bị giam giữ. Rồi mình cũng sợ bạn bè sẽ xa lánh mình nếu biết mình có dính líu đến công an. Mình chỉ biết viết nhật ký ở đây vì tin rằng nó sẽ ở đây và không bị mất đi, để thỉnh thoảng mình lại vào đọc hay biết đâu sẽ tìm được những người hiểu mình, cùng ở trong hoàn cảnh trớ trêu như mình ngày hôm đó. Ảnh: Ngày 17/6, tất cả các kiot trên đường Huyền Trân Công Chúa bị đóng cửa.

17 views ·