Lien Huynh
  • verified_user
@LienHuynh

KHÔNG ĐẶC KHU - 01 NĂM CŨNG KHÔNG!

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
7reminds

More from Lien Huynh

NO- U XOÁ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ- BẢO VỆ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM!

Hà Nội mưa, em phải đi trốn thôi.

More from Lien Huynh

NO- U XOÁ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ- BẢO VỆ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM!

Hà Nội mưa, em phải đi trốn thôi.