Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Cả nước có 1.200.000 doanh nghiệp thì chỉ có 640.000 hoạt động. Trong số 640.000 doanh nghiệp đang hoạt động thì có tới 60%, tức 384.000 doanh nghiệp không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp (lỗ hoặc chờ giải thể), chỉ còn lại 256.000 doanh nghiệp có thuế thu nhập doanh...See more

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
165upvotes
1downvote
15reminds

More from Anh Chí

After years of largely unchecked Chinese investment and immigration throughout the South Pacific, Australia and the United States are stepping up their efforts here and across the region — warning local officials against relying too much on China, and pushing to compete with more aid, infrastructure and diplomacy. https://www.nytimes.com/2018/07/21/world/asia/china-australia-guadalcanal-solomon-islands.html

Thế này mà mỗi ngày đòi thu 3.000 tỷ đồng tiền thuế thì móc ở đâu ra. “Theo ông Lộc, đến nay cả nước có 1,2 triệu DN thành lập, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 640.000 DN đang hoạt động, trong số này có khoảng 60% DN không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.” http://m.cafef.vn/60-doanh-nghiep-lam-an-khong-co-lai-20180721072827007.chn

More from Anh Chí

After years of largely unchecked Chinese investment and immigration throughout the South Pacific, Australia and the United States are stepping up their efforts here and across the region — warning local officials against relying too much on China, and pushing to compete with more aid, infrastructure and diplomacy. https://www.nytimes.com/2018/07/21/world/asia/china-australia-guadalcanal-solomon-islands.html

Thế này mà mỗi ngày đòi thu 3.000 tỷ đồng tiền thuế thì móc ở đâu ra. “Theo ông Lộc, đến nay cả nước có 1,2 triệu DN thành lập, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 640.000 DN đang hoạt động, trong số này có khoảng 60% DN không phát sinh thuế thu nhập DN, nghĩa là kinh doanh không có lãi. “Điều đó cho thấy cộng đồng DN đang khó khăn như thế nào” – ông Lộc nói.” http://m.cafef.vn/60-doanh-nghiep-lam-an-khong-co-lai-20180721072827007.chn