@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Mậu tuất ( năm 2018 sau công nguyên). ĐẠI QUANG năm thứ 3. Quốc hiệu ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO. Sau cuộc nổi loạn ở châu bình thuận và bọn tặc khấu á phiện châu sơn la, ĐÔNG LÀO lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa. MÙA HẠ tháng 7. Châu HÀ GIANG xảy ra vụ án sửa điểm chấn động xứ đông...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
670upvotes
93reminds