ChauDoan
  • verified_user
@ChauDoan

Buổi nói chuyện về cách ứng xử với bạo lực học đường của tôi mấy năm trước được nhiều người hưởng ứng. Tôi dự định sắp tới sẽ có buổi nói chuyện tương tự nhưng sẽ có thêm nội dung tôi coi là cần thiết với trẻ em: văn hoá đọc, đi tìm niềm đam mê của mình, tại sao cần có thể chất...See more

Get replies from creators like ChauDoan

thumb_upthumb_downchat_bubble
167upvotes
8reminds