@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Tôi yêu mảnh đất quê hương Việt Nam của tôi, yêu Sài gòn, Hà nội như yêu máu thịt của mình. Dù vài tháng nữa tôi có đi sống ở đâu Melbourne hay California tôi cũng đi để trở về. Trái tim của tôi dù rất yêu hai nơi ấy nơi tôi có chồng có con có những ngôi nhà nhỏ xinh gần biển...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
628upvotes
53reminds