@LsLeCongDinh
  • verified_user
·

Hình phạt "Trục xuất" được quy định trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 như sau: "Điều 37. Trục xuất Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt...See more

Get replies from creators like Luat su Le Cong Dinh

thumb_upthumb_downchat_bubble
430upvotes
35reminds