Facts about ants #3 The ant is one of the world’s strongest creatures in relation to its size. A single ant can carry 50 times its own bodyweight, and they’ll even work together to move bigger objects as a group! Mrówcze ciekawostki #3 Mrówka jest jednym z najsilniejszych stworzeń na świecie w stosunku do swojej wielkości. Pojedyncza mrówka może udźwignąć 50-krotność własnej wagi, a nawet współpracować, by przenosić większe obiekty w grupie!

thumb_upthumb_down
190upvotes