More from Anh Chí

Thằng nào 'tự động tăng điểm' cho con gái Triệu Tài Vinh, vua xứ Hà Giang, thì khai mau? Phải chăng chúng mày nịnh hót, bợ đỡ họ Triệu, họ nổi tiếng tỉnh Hà Giang vì cả họ làm quan?

3.54k views ·
Học ngu,trượt tốt nghiệp phổ thông. Bố mẹ chạy cho đi lính nghĩa vụ hoặc vào cảnh sát cơ động đi đàn áp dân. Sau đó, quay lại thi tốt nghiệp phổ thông ở khóa sau bằng cách dùng tiền mua điểm cao để nhập trường cảnh sát hoặc an ninh. Bọn nào mới là bọn phá hoại đây? Trích: "Ông Trần Quốc Tuấn cũng thông tin thêm: 35 thí sinh nói trên là thí sinh tự do nên bố trí thi tại điểm trường THPT Chu Văn An và các thí sinh tự do này đều thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ." http://infonet.vn/diem-cao-bat-thuong-tai-lang-son-la-thi-sinh-tu-do-thuoc-tieu-doan-canh-sat-co-dong-post268761.info
4.52k views ·

More from Anh Chí

Thằng nào 'tự động tăng điểm' cho con gái Triệu Tài Vinh, vua xứ Hà Giang, thì khai mau? Phải chăng chúng mày nịnh hót, bợ đỡ họ Triệu, họ nổi tiếng tỉnh Hà Giang vì cả họ làm quan?

3.54k views ·
Học ngu,trượt tốt nghiệp phổ thông. Bố mẹ chạy cho đi lính nghĩa vụ hoặc vào cảnh sát cơ động đi đàn áp dân. Sau đó, quay lại thi tốt nghiệp phổ thông ở khóa sau bằng cách dùng tiền mua điểm cao để nhập trường cảnh sát hoặc an ninh. Bọn nào mới là bọn phá hoại đây? Trích: "Ông Trần Quốc Tuấn cũng thông tin thêm: 35 thí sinh nói trên là thí sinh tự do nên bố trí thi tại điểm trường THPT Chu Văn An và các thí sinh tự do này đều thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ." http://infonet.vn/diem-cao-bat-thuong-tai-lang-son-la-thi-sinh-tu-do-thuoc-tieu-doan-canh-sat-co-dong-post268761.info
4.52k views ·
close
Speak freely and earn crypto.