Luat su Le Cong Dinh
  • verified_user
@LsLeCongDinh

Y tế và giáo dục là hai lĩnh vực dân sinh quan trọng bậc nhất của một quốc gia, nhưng ở Việt Nam đó lại là hai thứ tệ hại hết thuốc chữa. Vì vậy, có thể nói thành tựu duy nhất của Việt Cộng từ 1945 đến nay chỉ là NGU DÂN, trong đó thành phần thăng tiến ở chốn quan trường đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề.

473upvotes
28reminds