@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Dân đen thi hộ... phạt 2 năm tù Quan chức gian lận nâng điểm thi hơn 300 trường hợp... vẫn đi làm bình thường Quý vị đã thấy tính ưu việt của cái thẻ đảng viên thần thánh chưa... 😝🤣😆😜

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
753upvotes
91reminds