Luat su Le Cong Dinh
  • verified_user
@LsLeCongDinh

Chúc mừng sinh nhật 39 của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người phụ nữ đã và sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến tương lai Việt Nam!

377upvotes
11reminds