Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
168upvotes
18reminds

More from Anh Chí

Mức kèo cho VN Index trong ngày hôm nay: Lấy luôn điểm chốt phiên hôm qua, 921,27, làm mức ra kèo Tài/Xỉu cho ngày hôm nay 18/7. Nhanh mắt chọn cửa, nhanh tay gửi tô tới nhà cái nào. Hạn mức: 1-10 tô. Thời gian nhận: Đến 10h00 ngày hôm nay.

Còn hơn cả căng thẳng về chiến tranh thương mại, Trung Quốc hết tiền.

More from Anh Chí

Mức kèo cho VN Index trong ngày hôm nay: Lấy luôn điểm chốt phiên hôm qua, 921,27, làm mức ra kèo Tài/Xỉu cho ngày hôm nay 18/7. Nhanh mắt chọn cửa, nhanh tay gửi tô tới nhà cái nào. Hạn mức: 1-10 tô. Thời gian nhận: Đến 10h00 ngày hôm nay.

Còn hơn cả căng thẳng về chiến tranh thương mại, Trung Quốc hết tiền.