@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

HÈN GÌ Cô giáo ra đề bài: - Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: Nhà nước/dân/giặc/đánh/cùng Em thứ nhất: Nhà nước cùng dân đánh giặc. Em thứ hai: Nhà nước cùng giặc đánh dân. Hôm sau trả bài, cô giáo hỏi: - Bố em làm nghề gì? Em thứ nhất: - Bố em là nông dân. Em thứ hai: - Bố em là công an. Nghe xong cô giáo lẩm bẩm: Hèn gì! #osew

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
193upvotes
18reminds