@DaiKyNguyenvn
  • verified_user
·

Cộng đồng quốc tế phơi bày tội ác mà ĐCS Trung Quốc che giấu gần 2 thập kỷ

<!--?xml encoding="utf-8" ?--><p class="medium-insert-active"><br></p>

play_circle_outline

Get replies from creators like The Epoch Times

thumb_upthumb_down
714upvotes