More from AntKeeper

Ostatnio przybyło Nigerów. Podobnie u Żniwiarki codziennie przychodzą na świat po 1 -2 mrówki ale raz na dwa tygodnie jest większa fala gdzie jednego dnia ponad 10 się pojawia

Facts about ants #2 The Indians use Paraponera clavata ants to the rites of transition of young individuals into adulthood. The stinging of these ants is considered the most painful in the world and causes pain lasting twenty-four hours. They are called Bullet-Ant or...See more

Facts about ants #1 There are over 12 000 ant species worldwide. New species are constantly being discovered, It is estimated that there may be around 22 000 species in the world. Mrówcze ciekawostki #1 Znanych jest ponad 12 tysięcy gatunków mrówek. Nowe gatunki są nieustanie odkrywane. Szacuje się, że na świecie może ich być około 22 000 gatunków.

More from AntKeeper

Ostatnio przybyło Nigerów. Podobnie u Żniwiarki codziennie przychodzą na świat po 1 -2 mrówki ale raz na dwa tygodnie jest większa fala gdzie jednego dnia ponad 10 się pojawia

Facts about ants #2 The Indians use Paraponera clavata ants to the rites of transition of young individuals into adulthood. The stinging of these ants is considered the most painful in the world and causes pain lasting twenty-four hours. They are called Bullet-Ant or...See more

Facts about ants #1 There are over 12 000 ant species worldwide. New species are constantly being discovered, It is estimated that there may be around 22 000 species in the world. Mrówcze ciekawostki #1 Znanych jest ponad 12 tysięcy gatunków mrówek. Nowe gatunki są nieustanie odkrywane. Szacuje się, że na świecie może ich być około 22 000 gatunków.