Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Ấy, đừng nhắc làm chi Khiến bỏ chạy, chết giờ :v #TradeWar #China #US

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
58upvotes

More from Anh Chí

Dân Pháp đang đợi đội tuyển cùng cúp vàng.

Croatia ngày trở về

Sau vụ tổ chức bắt cóc #TXT thì bọn côn an đừng có mơ có visa qua Đức dễ dàng nhá. http://langmoi.vn/binh-thuan-giam-doc-so-cong-an-hoan-di-duc/2

More from Anh Chí

Dân Pháp đang đợi đội tuyển cùng cúp vàng.

Croatia ngày trở về

Sau vụ tổ chức bắt cóc #TXT thì bọn côn an đừng có mơ có visa qua Đức dễ dàng nhá. http://langmoi.vn/binh-thuan-giam-doc-so-cong-an-hoan-di-duc/2