TỰ DO TRONG MINDS - FREEDOM IN MINDS -SEE OFF FACE BOOK Không luật áp đặt trong Mai ( Minds) Tự do ngôn luận đúng sai rõ ràng Face book giờ thấy bất an Theo an ninh luât phũ phàng bạn chơi Trách chi face book ham lời Theo kẻ hữu trách bỏ rơi dân lành Mai ( Minds) nay như một hùng anh Quan tâm dân Việt đấu tranh nhân quyền Thôi thì face book hết duyên Nói lời tạm biệt bình quyền là Mai (Minds) Nghĩ lại thì thấy rất hài Lấy tiền dân chúng , độc tài lại theo Đâu ngờ face book quá bèo Gỡ bỏ bài viết vòng vèo theo quan Chơi Mai ( minds) ta thấy bình an Chặn lốc ( block) cờ hó dẹp tan luật xàm FREEDOM IN MINDS - SEE OFF FACE BOOK Cyber sercurity law restrictions is not effected in MINDS Free speech and clear of policies Safety face book from now is not Betray and follow cyber security law restrictions Don't blame face book because of take more profits Let's all of Viet Nam face book member away Mínds is comming as a real hero With human rights for all of Vietnamese Ending and finished to my face book My choice is rights - MINDS is so good Sometime i slaught when thinks of face book we help you do business , others hand you kick off us Face book is unfair with us Our posted status is true why you deleted Minds is safety and free speech Cyber security law restrictions is no matter what and being free songnuocmientay - 16/07/2018

148Upvotes
1Downvote

More from songnuocmientay

CHỢ QUÊ --------------COUNTRYSIDE MARKET Lâu lắm rồi .....không về quê ngoại Buổi sáng trời....gà gáy in tai Lẽo đẽo theo....mẹ đi chợ sớm Bờ đê thon ...in dấu bước dài Mùi hương thơm....trái cây cái loại Mít, sầu riêng .....cam , quýt, ổi , xoài Rau tươi xanh...hẹ, hành, bông , súng Tôm, cá sông...nhiều đủ các loài Xôi lá cẩm.....ít trần, chuối nướng Người bán mua....đông nghịch con đường Vịt béo ngon....gà tơ chắc thịt Đã đủ đày....mới sớm tinh sương Tuổi thơ tôi......nơi vùng quê ấy Tuy có nghèo....nhưng lại rất hây Miền tây thương...nghĩa tình quan trọng Mãi vấn vương....nỗi nhớ đông đày COUNTRYSIDE MARKET Many years passed ....still not visited my grand-mother land Early moring .....listening the song of cock Step by step .....with mon to market On small clay's dyke....straight to local market There are many fruit ....with wonderful perfume Jack fruit,durian ....mardarin ,organe guava , mango.. And such as......green vegetables Fresh fishs, shrrimp.... others so much Stick rice, glutinuos rice cake ....banana fried with coconut milk Sell and buy .....are crowed both of road Duck over here....young cock over there All in here.....from early of morning My childhood .....at Grandmother-countryside Poor local land ....but full of emotions Mekong Delta....an idea land of destination Forever .....lovely in my heart @songnuocmientay -16/07/2018

543 views ·

CHINA WHO YOU GUY- TRUNG CỘNG GÃ LÀ AI ??? Việt Nam thi dẫ quá rành Bọn tàu trung cộng gian manh lâu đời Chiếm đất khắp cả mọi nơi Tan thương , bất hạnh máu rơi, tan nhà Nơi nào tàu cộng tham gia Độc hại , đồ giả , xót xa khởi đầu Muốn đời không có biển dâu Tránh xa tàu cộng , diều hâu ác loài All Vietnamese had known china guy thousand years from last Over taken all of part of the world Distroyed , killed and make all of sorrow to human being Worse and wick are named china guy Whenever china guy came peaceful was lost Toxicant ,fake goods ...and too much bad manner Whatever china guy say and do are opposited Not and either relation with china guy the world is better songnuocmientay - 16/07/2018

1.03k views ·

LƯỠI BÒ CHẾT TIỆT...HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM LƯỠI...... không xương ...dùng kéo cắt dễ BÒ...... ...đầu bò ...........ngang bướng u mê CHẾT...... hết đi.....bọn tàu đồ tể TIỆT ........chủng luôn...đừng có quay về HOÀNG...... .kim , cổ .... bao lần thảm bại SA.............. vào Nam...bỏ xác chạy dài TRƯỜNG.... chiến chinh...phây thơi quan ải SA.............. cơ đồ ...., Thanh, Tống chưa phai LÀ........ ..nước nhỏ...trí, hùng không nhỏ CỦA....... An Nam...sao lại lưỡi bò VIỆT....... Cồ Đại ....bao lần chứng tỏ NAM....... Đế Cư ....định rõ Quốc tòa ĐÃ......... công nhận...thế giới minh chứng CÓ........ sắc phong...chiếu ấn, đã từng CHỦ...... Việt Nam...đừng mơ nuốt chửng QUYỀN... quốc gia.....mãi mãi sáng bừng songnuocmientay - 15/07/2018

605 views ·

More from songnuocmientay

CHỢ QUÊ --------------COUNTRYSIDE MARKET Lâu lắm rồi .....không về quê ngoại Buổi sáng trời....gà gáy in tai Lẽo đẽo theo....mẹ đi chợ sớm Bờ đê thon ...in dấu bước dài Mùi hương thơm....trái cây cái loại Mít, sầu riêng .....cam , quýt, ổi , xoài Rau tươi xanh...hẹ, hành, bông , súng Tôm, cá sông...nhiều đủ các loài Xôi lá cẩm.....ít trần, chuối nướng Người bán mua....đông nghịch con đường Vịt béo ngon....gà tơ chắc thịt Đã đủ đày....mới sớm tinh sương Tuổi thơ tôi......nơi vùng quê ấy Tuy có nghèo....nhưng lại rất hây Miền tây thương...nghĩa tình quan trọng Mãi vấn vương....nỗi nhớ đông đày COUNTRYSIDE MARKET Many years passed ....still not visited my grand-mother land Early moring .....listening the song of cock Step by step .....with mon to market On small clay's dyke....straight to local market There are many fruit ....with wonderful perfume Jack fruit,durian ....mardarin ,organe guava , mango.. And such as......green vegetables Fresh fishs, shrrimp.... others so much Stick rice, glutinuos rice cake ....banana fried with coconut milk Sell and buy .....are crowed both of road Duck over here....young cock over there All in here.....from early of morning My childhood .....at Grandmother-countryside Poor local land ....but full of emotions Mekong Delta....an idea land of destination Forever .....lovely in my heart @songnuocmientay -16/07/2018

543 views ·

CHINA WHO YOU GUY- TRUNG CỘNG GÃ LÀ AI ??? Việt Nam thi dẫ quá rành Bọn tàu trung cộng gian manh lâu đời Chiếm đất khắp cả mọi nơi Tan thương , bất hạnh máu rơi, tan nhà Nơi nào tàu cộng tham gia Độc hại , đồ giả , xót xa khởi đầu Muốn đời không có biển dâu Tránh xa tàu cộng , diều hâu ác loài All Vietnamese had known china guy thousand years from last Over taken all of part of the world Distroyed , killed and make all of sorrow to human being Worse and wick are named china guy Whenever china guy came peaceful was lost Toxicant ,fake goods ...and too much bad manner Whatever china guy say and do are opposited Not and either relation with china guy the world is better songnuocmientay - 16/07/2018

1.03k views ·

LƯỠI BÒ CHẾT TIỆT...HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM LƯỠI...... không xương ...dùng kéo cắt dễ BÒ...... ...đầu bò ...........ngang bướng u mê CHẾT...... hết đi.....bọn tàu đồ tể TIỆT ........chủng luôn...đừng có quay về HOÀNG...... .kim , cổ .... bao lần thảm bại SA.............. vào Nam...bỏ xác chạy dài TRƯỜNG.... chiến chinh...phây thơi quan ải SA.............. cơ đồ ...., Thanh, Tống chưa phai LÀ........ ..nước nhỏ...trí, hùng không nhỏ CỦA....... An Nam...sao lại lưỡi bò VIỆT....... Cồ Đại ....bao lần chứng tỏ NAM....... Đế Cư ....định rõ Quốc tòa ĐÃ......... công nhận...thế giới minh chứng CÓ........ sắc phong...chiếu ấn, đã từng CHỦ...... Việt Nam...đừng mơ nuốt chửng QUYỀN... quốc gia.....mãi mãi sáng bừng songnuocmientay - 15/07/2018

605 views ·