@NgocVu73
  • verified_user
·

Đkm thằng già đầu bạc tham quyền cố vị. Nó chỉ biết bản thân nó,còn Đất Nước và Nhân Dân Việt Nam nó đặt ở dưới đít. Nhân Dân đang cầu mong sao cho đảng của mày biến mất để dân VN đc cả đấy.

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
185upvotes
10reminds