CHỢ QUÊ --------------COUNTRYSIDE MARKET Lâu lắm rồi .....không về quê ngoại Buổi sáng trời....gà gáy in tai Lẽo đẽo theo....mẹ đi chợ sớm Bờ đê thon ...in dấu bước dài Mùi hương thơm....trái cây cái loại Mít, sầu riêng .....cam , quýt, ổi , xoài Rau tươi xanh...hẹ, hành, bông , súng Tôm, cá sông...nhiều đủ các loài Xôi lá cẩm.....ít trần, chuối nướng Người bán mua....đông nghịch con đường Vịt béo ngon....gà tơ chắc thịt Đã đủ đày....mới sớm tinh sương Tuổi thơ tôi......nơi vùng quê ấy Tuy có nghèo....nhưng lại rất hây Miền tây thương...nghĩa tình quan trọng Mãi vấn vương....nỗi nhớ đông đày COUNTRYSIDE MARKET Many years passed ....still not visited my grand-mother land Early moring .....listening the song of cock Step by step .....with mon to market On small clay's dyke....straight to local market There are many fruit ....with wonderful perfume Jack fruit,durian ....mardarin ,organe guava , mango.. And such as......green vegetables Fresh fishs, shrrimp.... others so much Stick rice, glutinuos rice cake ....banana fried with coconut milk Sell and buy .....are crowed both of road Duck over here....young cock over there All in here.....from early of morning My childhood .....at Grandmother-countryside Poor local land ....but full of emotions Mekong Delta....an idea land of destination Forever .....lovely in my heart @songnuocmientay -16/07/2018

99Upvotes

More from songnuocmientay

CHINA WHO YOU GUY- TRUNG CỘNG GÃ LÀ AI ??? Việt Nam thi dẫ quá rành Bọn tàu trung cộng gian manh lâu đời Chiếm đất khắp cả mọi nơi Tan thương , bất hạnh máu rơi, tan nhà Nơi nào tàu cộng tham gia Độc hại , đồ giả , xót xa khởi đầu Muốn đời không có biển dâu Tránh xa tàu cộng , diều hâu ác loài All Vietnamese had known china guy thousand years from last Over taken all of part of the world Distroyed , killed and make all of sorrow to human being Worse and wick are named china guy Whenever china guy came peaceful was lost Toxicant ,fake goods ...and too much bad manner Whatever china guy say and do are opposited Not and either relation with china guy the world is better songnuocmientay - 16/07/2018

1.03k views ·

LƯỠI BÒ CHẾT TIỆT...HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM LƯỠI...... không xương ...dùng kéo cắt dễ BÒ...... ...đầu bò ...........ngang bướng u mê CHẾT...... hết đi.....bọn tàu đồ tể TIỆT ........chủng luôn...đừng có quay về HOÀNG...... .kim , cổ .... bao lần thảm bại SA.............. vào Nam...bỏ xác chạy dài TRƯỜNG.... chiến chinh...phây thơi quan ải SA.............. cơ đồ ...., Thanh, Tống chưa phai LÀ........ ..nước nhỏ...trí, hùng không nhỏ CỦA....... An Nam...sao lại lưỡi bò VIỆT....... Cồ Đại ....bao lần chứng tỏ NAM....... Đế Cư ....định rõ Quốc tòa ĐÃ......... công nhận...thế giới minh chứng CÓ........ sắc phong...chiếu ấn, đã từng CHỦ...... Việt Nam...đừng mơ nuốt chửng QUYỀN... quốc gia.....mãi mãi sáng bừng songnuocmientay - 15/07/2018

605 views ·

XIN CHO ANH CƠ HỘI ĐƯỢC SỐNG Do ai anh Hiến giết người Nghe, nhìn xét xử buồn cười oan sai Khoan hồng hay triệt thẳng tay Kêu gọi đàu thú hôm nay tử hình Xét soi , đạt lý, thấu tình Nguyên nhân dẫn đến, sự tình chớ trêu Anh Hiến mất đất nên liều Nếu Tòa cảnh ấy cũng đều như anh Không ai mất đất mà lành Ruộng vườn , nhà cửa, giữ dành bao năm Gia đình bị hại có tâm Bãi nại, giảm án sai lầm thứ tha Anh cũng bồi phí tang gia Khắc phục hậu quả cho nhà không may Thời gian thụ án cũng dài Ăn năn hối tiếc lỗi sai nóng lòng Giết anh người sống lại không Do giận ức chế nên không kiềm mình Pháp luật nên xử, lý tình Cho anh cơ hội sửa mình hồi gia Oan sai nhìn thấy xót xa Nam , trung, đến bắc bao nhà nát tan Cầu xin Phật , Thánh bảo an Anh Hiến được cứu xóa tan án hình songnuocmientay - 15/07/2108

531 views ·

More from songnuocmientay

CHINA WHO YOU GUY- TRUNG CỘNG GÃ LÀ AI ??? Việt Nam thi dẫ quá rành Bọn tàu trung cộng gian manh lâu đời Chiếm đất khắp cả mọi nơi Tan thương , bất hạnh máu rơi, tan nhà Nơi nào tàu cộng tham gia Độc hại , đồ giả , xót xa khởi đầu Muốn đời không có biển dâu Tránh xa tàu cộng , diều hâu ác loài All Vietnamese had known china guy thousand years from last Over taken all of part of the world Distroyed , killed and make all of sorrow to human being Worse and wick are named china guy Whenever china guy came peaceful was lost Toxicant ,fake goods ...and too much bad manner Whatever china guy say and do are opposited Not and either relation with china guy the world is better songnuocmientay - 16/07/2018

1.03k views ·

LƯỠI BÒ CHẾT TIỆT...HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM LƯỠI...... không xương ...dùng kéo cắt dễ BÒ...... ...đầu bò ...........ngang bướng u mê CHẾT...... hết đi.....bọn tàu đồ tể TIỆT ........chủng luôn...đừng có quay về HOÀNG...... .kim , cổ .... bao lần thảm bại SA.............. vào Nam...bỏ xác chạy dài TRƯỜNG.... chiến chinh...phây thơi quan ải SA.............. cơ đồ ...., Thanh, Tống chưa phai LÀ........ ..nước nhỏ...trí, hùng không nhỏ CỦA....... An Nam...sao lại lưỡi bò VIỆT....... Cồ Đại ....bao lần chứng tỏ NAM....... Đế Cư ....định rõ Quốc tòa ĐÃ......... công nhận...thế giới minh chứng CÓ........ sắc phong...chiếu ấn, đã từng CHỦ...... Việt Nam...đừng mơ nuốt chửng QUYỀN... quốc gia.....mãi mãi sáng bừng songnuocmientay - 15/07/2018

605 views ·

XIN CHO ANH CƠ HỘI ĐƯỢC SỐNG Do ai anh Hiến giết người Nghe, nhìn xét xử buồn cười oan sai Khoan hồng hay triệt thẳng tay Kêu gọi đàu thú hôm nay tử hình Xét soi , đạt lý, thấu tình Nguyên nhân dẫn đến, sự tình chớ trêu Anh Hiến mất đất nên liều Nếu Tòa cảnh ấy cũng đều như anh Không ai mất đất mà lành Ruộng vườn , nhà cửa, giữ dành bao năm Gia đình bị hại có tâm Bãi nại, giảm án sai lầm thứ tha Anh cũng bồi phí tang gia Khắc phục hậu quả cho nhà không may Thời gian thụ án cũng dài Ăn năn hối tiếc lỗi sai nóng lòng Giết anh người sống lại không Do giận ức chế nên không kiềm mình Pháp luật nên xử, lý tình Cho anh cơ hội sửa mình hồi gia Oan sai nhìn thấy xót xa Nam , trung, đến bắc bao nhà nát tan Cầu xin Phật , Thánh bảo an Anh Hiến được cứu xóa tan án hình songnuocmientay - 15/07/2108

531 views ·