@DaiKyNguyenvn
  • verified_user
·

Dùng miệng lưỡi tổn thương người, đó là một loại hành vi ngốc nghếch nhất. Một người có thể khống chế được cảm xúc không tốt của bản thân, làm được như vậy còn xuất sắc hơn cả một người có thể công hạ một thành trì. #DknVanHoa

Get replies from creators like The Epoch Times

thumb_upthumb_downchat_bubble
174upvotes
24reminds