@DaiKyNguyenvn
  • verified_user
·

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết cơ sở hạ tầng số phục vụ cho nước Mỹ đang bị xâm nhập và tấn công bởi các thủ phạm từ bên ngoài. #DknTinTheGioi

Get replies from creators like The Epoch Times

thumb_upthumb_downchat_bubble
75upvotes
6reminds