@DaiKyNguyenvn
  • verified_user
·

Cảnh sát thành phố Toronto của Canada sẽ bổ sung thêm 200 sỹ quan tuần tra ca đêm trong nỗ lực nhằm giảm bạo lực súng đạn trong bối cảnh đe dọa an ninh gia tăng gần đây. #DknTinTheGioi

Get replies from creators like The Epoch Times

thumb_upthumb_downchat_bubble
54upvotes
5reminds