@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Tôi thà chết để trao cho các bạn điều đúng đắn còn hơn sống để tất cả cùng dối trá. Điều đúng đắn từ từ trong dài hạn mới mang lại thành quả có giá trị cho chúng ta, và vì thế cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta mới có ý nghĩa!

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
722upvotes
20reminds

More from Nguyen Lan Thang

Hãm không thể tả nổi. Không có tý liêm sỉ dân tộc gì cả. Ngay cả cái thằng Trung Quốc cộng sản, 1,7 tỷ dân, có thấy thằng nào đi dí cờ hết chỗ này đến chỗ kia lấy số như cái lũ mọi này không???

Cháu Bác mà văng bậy quá 🤪🤣😝 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009636909102

65 tử sĩ Gạc Ma, vòng tròn của các anh thiếu tính đảng, uốn lại cho tròn hơn rồi mới bất tử được nhé! 😂

More from Nguyen Lan Thang

Hãm không thể tả nổi. Không có tý liêm sỉ dân tộc gì cả. Ngay cả cái thằng Trung Quốc cộng sản, 1,7 tỷ dân, có thấy thằng nào đi dí cờ hết chỗ này đến chỗ kia lấy số như cái lũ mọi này không???

Cháu Bác mà văng bậy quá 🤪🤣😝 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009636909102

65 tử sĩ Gạc Ma, vòng tròn của các anh thiếu tính đảng, uốn lại cho tròn hơn rồi mới bất tử được nhé! 😂