@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Tổ sư bọn báo chí Bao nhiêu nhân mạng đồng bào máu mủ ruột thịt còn đang sống dở chết dở ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang do hậu quả lở đất, lũ lụt để lại, số người chết và mất tích tăng lên từng ngày, công tác cứu hộ khó khăn ... mà báo chí im bặt. Không một dòng tin, không một...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
616upvotes
58reminds

More from Le Hoai Anh Hal

Đã mấy năm nay mình nhận ra rằng tranh luận đúng sai hay hơn thua với ai không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là sống đúng với lương tâm của mình để có thể ngủ ngon không trằn trọc suy nghĩ, chữ thanh thản không phải dễ dàng đạt được với những người lúc nào cũng tỵ hiềm...See more

Theo em tà áo thướt tha Để hồn thi sĩ mơ theo áo này Từ xưa cho đến Sau này Áo dài đất Việt đong đầy nhớ thương

Trông như đang đáp trả Mỹ nhưng thực ra Trung Quốc đang tự hại mình. Những sản phẩm Trung quốc đáp trả việc tăng thuế của Mỹ lại là những sản phẩm mà Trung Quốc cần nhất là Đậu tương, máy bay và khoai Tây... VIỆC TRẢ ĐŨA THUẾ CỦA TQ LÊN NÔNG SẢN MỸ ĐÃ PHẢN TÁC DỤNG Brasil thật...See more

More from Le Hoai Anh Hal

Đã mấy năm nay mình nhận ra rằng tranh luận đúng sai hay hơn thua với ai không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là sống đúng với lương tâm của mình để có thể ngủ ngon không trằn trọc suy nghĩ, chữ thanh thản không phải dễ dàng đạt được với những người lúc nào cũng tỵ hiềm...See more

Theo em tà áo thướt tha Để hồn thi sĩ mơ theo áo này Từ xưa cho đến Sau này Áo dài đất Việt đong đầy nhớ thương

Trông như đang đáp trả Mỹ nhưng thực ra Trung Quốc đang tự hại mình. Những sản phẩm Trung quốc đáp trả việc tăng thuế của Mỹ lại là những sản phẩm mà Trung Quốc cần nhất là Đậu tương, máy bay và khoai Tây... VIỆC TRẢ ĐŨA THUẾ CỦA TQ LÊN NÔNG SẢN MỸ ĐÃ PHẢN TÁC DỤNG Brasil thật...See more