Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Bài hay, chia sẻ ngay!

Kim Dung, tradewar, sáng tạo Tiểu thuyết Tiếu ngạo Giang hồ của Kim Dung chỉ có một sáng tạo duy nhất được nhắc đến, bộ Xung Linh kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San. Cả võ lâm chỉ chăm chăm đi cướp quyển Tịch tà kiếm phổ mà không dành thời gian tự sáng tạo những chiêu...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
39reminds

More from Anh Chí

Bơm tiền vô tội vạ vào để giữ chứng khoán thì không thể giữ giá tỷ giá với đồng đô la được. Càng bơm ra nhiều tiền đồng thì giá trị của nó phải giảm đi. Mấy mà thành mớ giấy lộn. http://ndh.vn/usd-tu-do-tang-ky-luc-vuot-23-300-dong-20180714105116686p149c166.news

‘Đặc khu’ chưa có nhưng báo chí loan tin trước để cho dân nghe quen tai? https://nld.com.vn/thoi-su/dinh-chi-bi-thu-kiem-chu-tich-ubnd-xa-van-thanh-o-dac-khu-bac-van-phong-20180714105302181.htm

Bạn thấy sự khốn nạn của tà quyền cộng sản mọi rợ Việt Nam như thế nào chưa!

Pham Doan Trang
  • verified_user

CÔNG AN CŨNG... LÀM TRUYỀN THÔNG Tháng 6/2013, khi còn là tù nhân lương tâm, ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở trại giam số 5 (Thanh Hoá). Chưa đầy một tháng sau, đến lượt blogger Điếu Cày tuyệt thực ở trại Thanh Chương (Nghệ An). Trong cả hai vụ, cách hành xử của đám cán bộ, công...See more

More from Anh Chí

Bơm tiền vô tội vạ vào để giữ chứng khoán thì không thể giữ giá tỷ giá với đồng đô la được. Càng bơm ra nhiều tiền đồng thì giá trị của nó phải giảm đi. Mấy mà thành mớ giấy lộn. http://ndh.vn/usd-tu-do-tang-ky-luc-vuot-23-300-dong-20180714105116686p149c166.news

‘Đặc khu’ chưa có nhưng báo chí loan tin trước để cho dân nghe quen tai? https://nld.com.vn/thoi-su/dinh-chi-bi-thu-kiem-chu-tich-ubnd-xa-van-thanh-o-dac-khu-bac-van-phong-20180714105302181.htm

Bạn thấy sự khốn nạn của tà quyền cộng sản mọi rợ Việt Nam như thế nào chưa!

Pham Doan Trang
  • verified_user

CÔNG AN CŨNG... LÀM TRUYỀN THÔNG Tháng 6/2013, khi còn là tù nhân lương tâm, ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở trại giam số 5 (Thanh Hoá). Chưa đầy một tháng sau, đến lượt blogger Điếu Cày tuyệt thực ở trại Thanh Chương (Nghệ An). Trong cả hai vụ, cách hành xử của đám cán bộ, công...See more