GẠC MA ANH HÙNG XIN NGÃ MÌNH ....TRƯỚC NHỮNG ANH LINH VÌ TỔ QUỐC.....HY SINH THÂN MÌNH NGOÀI BIÊN ĐẢO...NGÀN TRÙNG SÓNG GIÓ GIANG SƠN NÀY ...ANH VỊ CỨU TINH TRƯỚC KẺ THÙ....CÁC ANH CHẲNG SỢ SÚNG CHỈA VÀO ....VẪN ĐỨNG TỈNH BƠ NGẨNG CAO ĐẦU ...XEM THƯỜNG CÁI CHẾT KHÍ TIẾT ĐÀY...TRƯỚC GIẶC NHUỐT NHƠ MỘT VÒNG TRÒN...TAY LIỀN TAY NẮM QUYẾT GIỬ GÌN...ĐẢO NHỎ XA XĂM TIẾNG SÚNG VANG....MÁU ĐÀO TUNG TÉ CHẲNG BƯỚC LÙI ....TRƯỚC LŨ NGOẠI XÂM ĐÃ BAO NĂM ....HỒN THIÊNG GIỮ ĐẢO NHỮNG ANH HÙNG...GƯƠNG SÁNG NHƯ SAO GẠC MA ĐẢO....LƯU TRUYỀN NHÂN THẾ NIỀM TỰ HÀO... ĐẾN MÃI VỀ SAU songnuocmientay - 14/07/2018

116Upvotes

More from songnuocmientay

MỘT NGÀY CŨNG NÓI KHÔNG VỚI TRUNG CỘNG TỪ NGÀY TÀU ĐÉN NƯỚC TA MỘT NGÀN NĂM TRƯỚC ÁC MA HÌNH THÀNH KHẮP NƠI CƯỚP BÓC TRƯỚNG BÀNH THỦ ĐOẠN MƠN RỢ YÊN LÀNH BIẾN TAN KHẮP NƠI XÁC CHẾT NGỔN NGANG LÊN RỨNG, XUỐNG BIỂN ĐỂ MANG CỐNG TRIỀU LŨ TÀU ĐÂU KHÁC LŨ YÊU ĂN XƯƠNG, HÚT MÁU GIẾT NHIỀU THƯỜNG DÂN ĐỒNG HÓA , CHÍNH SÁCH NGU ĐẦN MUỐN BIẾN NAM VIỆT TỈNH GẦN TÀU TRUNG GÂY BAO ĐAU ĐỚN KHỐN CÙNG NHIỀU NỖI AI OÁN TRÙNG TRÙNG KHẮP NƠI GIẢ ĐÒ LÀM BẠN GỌI MỜI NHƯNG GIÚP PÔN PỐT MÓN HỜI PHÍA SAU BẢY CHÍN LÀ LÚC CAO TRÀO ĐÁNH CHIẾM BIÊN GIỚI , ĐỒNG BÀO TAN THƯƠNG GẠC MA NỖI HẬN THẤU XƯƠNG BẢY TÁM CHIẾM TIẾP SA TRƯỜNG VIỆT NAM ÁC CHI TÀU CỘNG CŨNG LÀM MUỐN CẢ THẾ GIỚI HIỂM NHAM KHÔNG TỪ VẬY MÀ CHÍNH PHỦ VÔ TƯ ĐẶC KHU DÂNG CHÚNG BÂY CHỪ HIỂM NGUY KHÔNG LẺ KHÔNG CÓ NGHĨ SUY ĐẶC KHU CÁC NƯỚC YẾU SUY MẤT DẦN HAY LÀ KHẾ ƯỚC ĐÃ GẦN ??? HỢP THỨC NHANH CHÓNG THÀNH DẦN HẤN NÔ MỘT NGÀY CŨNG CHẲNG CHO VÔ LÒNG DÂN ĐÒNG KHỞI LÀM MỒ CHÔN TRUNG songnuocmientay- 14/07/2018

500 views ·

NIỀM TIN -TIN AI ??? XUÂN THANH THAM NHŨNG TRỐN ĐI QUÝ DƯƠNG NỐI TIẾP LÀ VÌ TẠI SAO ? VŨ NHÔM CŨNG ĐÃ VƯỢT RÀO KIM CỰ NHANH BƯỚC BÔN ĐÀO AN THÂN ĐẢNG VIÊN GƯƠNG TỐT CHO DÂN TRỐN ĐI ẨN DẬT RẦN RẦN TRỜI TÂY NGHĨ LẠI CŨNG THẤY HÂY HÂY CHỨC CAO TỪNG SẾP TỪ ĐÂY RỤNG RỜI XÃ HỘI NGÀY MỘT TƠI BỜI CÔNG AN , QUÂN ĐỘI ĐANG BƠI TÌM ĐÀN CON VUA, GIỚI CHỨC THAM QUAN TÌM CÁCH BÔN TẨU LÀNH AN XỨ NGƯỜI NGHĨ NHIỀU CÀNG THẤY BUỒN CƯỜI QUỐC GIA ĐÁNG SỐNG ĐẢNG NGƯỜI KÉO ĐI NGƯỜI DÂN MUỐN THẾ DỄ GÌ TIỀN BẠC, TƯ CÁCH NGHÈO THÌ ĐI ĐÂU ĐÁT ĐAI, OAN ÁN CHÌM SÂU KHIẾU NẠI, KHIẾU TỐ ĐÂU ĐÂU CŨNG ĐẦY NIỀM TIN NGÀY MỘT HÉO GẦY ĐẢNG VIÊN CÒN TRỐN ĐẰNG NẦY TIN AI ??? songnuocmientay- 13/07/2018

538 views ·

KIM CỰ BỎ NƯỚC RA ĐI GÂY RA ĐẠI ÁN HẠI DÂN ĐỘC HẠI GIẾT BIỂN HỦY DẦN MÔI SINH LÀM CHO DÂN CHÚNG BIỂU TÌNH MÁU RƠI, TÙ TỘI GIỜ MÌNH BAY XA KIM CỰ Ô NHỤC QUỐC GIA BÁN ĐẤT , BỰC HẠI DÂN TA HẬN THÙ ÔM TIỀN BAY MỘT CÁI VÙ ĐƠN XIN TỴ NẠN MUỐN XÙ TỘI NHÂN LÃNH ĐẠO SAO QUÁ GIA ÂN ĐẢNG VIÊN THAM NHŨNG BÁN DÂN LẤY TIỀN RA ĐI ĐỂ LẠI MUỘN PHIỀN UNG THƯ, BIỂN CHẾT ĐẢO ĐIÊN LÀNG CHÀI BAO NGƯỜI MẤT VIỆC ĂN MÀY ĐỊNH CƯ TIỀN TỶ BI HÀI LUẬT TA KIM CỰ LÀ MỘT ÁC MA NẾU ĐẢNG MINH BẠCH LÔI RA XỬ LIỀN ĐẨNG VIÊN THÌ SÔNG HƠN TIÊN CÒN DÂN KHỔ , KHÁT MÁI HIÊN ĐÊM VỀ XÃ HỘI NGÀY QUÁ NÃO NỀ LUẬT GIỜ AI OÁN TRÒ HỀ THAM QUAN songnuocmientay - 12/07/2108

524 views ·

More from songnuocmientay

MỘT NGÀY CŨNG NÓI KHÔNG VỚI TRUNG CỘNG TỪ NGÀY TÀU ĐÉN NƯỚC TA MỘT NGÀN NĂM TRƯỚC ÁC MA HÌNH THÀNH KHẮP NƠI CƯỚP BÓC TRƯỚNG BÀNH THỦ ĐOẠN MƠN RỢ YÊN LÀNH BIẾN TAN KHẮP NƠI XÁC CHẾT NGỔN NGANG LÊN RỨNG, XUỐNG BIỂN ĐỂ MANG CỐNG TRIỀU LŨ TÀU ĐÂU KHÁC LŨ YÊU ĂN XƯƠNG, HÚT MÁU GIẾT NHIỀU THƯỜNG DÂN ĐỒNG HÓA , CHÍNH SÁCH NGU ĐẦN MUỐN BIẾN NAM VIỆT TỈNH GẦN TÀU TRUNG GÂY BAO ĐAU ĐỚN KHỐN CÙNG NHIỀU NỖI AI OÁN TRÙNG TRÙNG KHẮP NƠI GIẢ ĐÒ LÀM BẠN GỌI MỜI NHƯNG GIÚP PÔN PỐT MÓN HỜI PHÍA SAU BẢY CHÍN LÀ LÚC CAO TRÀO ĐÁNH CHIẾM BIÊN GIỚI , ĐỒNG BÀO TAN THƯƠNG GẠC MA NỖI HẬN THẤU XƯƠNG BẢY TÁM CHIẾM TIẾP SA TRƯỜNG VIỆT NAM ÁC CHI TÀU CỘNG CŨNG LÀM MUỐN CẢ THẾ GIỚI HIỂM NHAM KHÔNG TỪ VẬY MÀ CHÍNH PHỦ VÔ TƯ ĐẶC KHU DÂNG CHÚNG BÂY CHỪ HIỂM NGUY KHÔNG LẺ KHÔNG CÓ NGHĨ SUY ĐẶC KHU CÁC NƯỚC YẾU SUY MẤT DẦN HAY LÀ KHẾ ƯỚC ĐÃ GẦN ??? HỢP THỨC NHANH CHÓNG THÀNH DẦN HẤN NÔ MỘT NGÀY CŨNG CHẲNG CHO VÔ LÒNG DÂN ĐÒNG KHỞI LÀM MỒ CHÔN TRUNG songnuocmientay- 14/07/2018

500 views ·

NIỀM TIN -TIN AI ??? XUÂN THANH THAM NHŨNG TRỐN ĐI QUÝ DƯƠNG NỐI TIẾP LÀ VÌ TẠI SAO ? VŨ NHÔM CŨNG ĐÃ VƯỢT RÀO KIM CỰ NHANH BƯỚC BÔN ĐÀO AN THÂN ĐẢNG VIÊN GƯƠNG TỐT CHO DÂN TRỐN ĐI ẨN DẬT RẦN RẦN TRỜI TÂY NGHĨ LẠI CŨNG THẤY HÂY HÂY CHỨC CAO TỪNG SẾP TỪ ĐÂY RỤNG RỜI XÃ HỘI NGÀY MỘT TƠI BỜI CÔNG AN , QUÂN ĐỘI ĐANG BƠI TÌM ĐÀN CON VUA, GIỚI CHỨC THAM QUAN TÌM CÁCH BÔN TẨU LÀNH AN XỨ NGƯỜI NGHĨ NHIỀU CÀNG THẤY BUỒN CƯỜI QUỐC GIA ĐÁNG SỐNG ĐẢNG NGƯỜI KÉO ĐI NGƯỜI DÂN MUỐN THẾ DỄ GÌ TIỀN BẠC, TƯ CÁCH NGHÈO THÌ ĐI ĐÂU ĐÁT ĐAI, OAN ÁN CHÌM SÂU KHIẾU NẠI, KHIẾU TỐ ĐÂU ĐÂU CŨNG ĐẦY NIỀM TIN NGÀY MỘT HÉO GẦY ĐẢNG VIÊN CÒN TRỐN ĐẰNG NẦY TIN AI ??? songnuocmientay- 13/07/2018

538 views ·

KIM CỰ BỎ NƯỚC RA ĐI GÂY RA ĐẠI ÁN HẠI DÂN ĐỘC HẠI GIẾT BIỂN HỦY DẦN MÔI SINH LÀM CHO DÂN CHÚNG BIỂU TÌNH MÁU RƠI, TÙ TỘI GIỜ MÌNH BAY XA KIM CỰ Ô NHỤC QUỐC GIA BÁN ĐẤT , BỰC HẠI DÂN TA HẬN THÙ ÔM TIỀN BAY MỘT CÁI VÙ ĐƠN XIN TỴ NẠN MUỐN XÙ TỘI NHÂN LÃNH ĐẠO SAO QUÁ GIA ÂN ĐẢNG VIÊN THAM NHŨNG BÁN DÂN LẤY TIỀN RA ĐI ĐỂ LẠI MUỘN PHIỀN UNG THƯ, BIỂN CHẾT ĐẢO ĐIÊN LÀNG CHÀI BAO NGƯỜI MẤT VIỆC ĂN MÀY ĐỊNH CƯ TIỀN TỶ BI HÀI LUẬT TA KIM CỰ LÀ MỘT ÁC MA NẾU ĐẢNG MINH BẠCH LÔI RA XỬ LIỀN ĐẨNG VIÊN THÌ SÔNG HƠN TIÊN CÒN DÂN KHỔ , KHÁT MÁI HIÊN ĐÊM VỀ XÃ HỘI NGÀY QUÁ NÃO NỀ LUẬT GIỜ AI OÁN TRÒ HỀ THAM QUAN songnuocmientay - 12/07/2108

524 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!