@DaiKyNguyenvn
  • verified_user
·

Donald Trump là vị Tổng thống chưa từng có trong tiền lệ lịch sử nước Mỹ. Trong bối cảnh của nước Mỹ và thế giới, sự xuất hiện của ông Trump trên chính trường như một làn gió mới đem đến hy vọng thay đổi cho xử sở cờ hoa cũng như cục diện toàn thế giới. #DknGocNhinVanHoa #DknTrump

Get replies from creators like The Epoch Times

thumb_upthumb_downchat_bubble
1076upvotes
200reminds
1quote