@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Trông như đang đáp trả Mỹ nhưng thực ra Trung Quốc đang tự hại mình. Những sản phẩm Trung quốc đáp trả việc tăng thuế của Mỹ lại là những sản phẩm mà Trung Quốc cần nhất là Đậu tương, máy bay và khoai Tây... VIỆC TRẢ ĐŨA THUẾ CỦA TQ LÊN NÔNG SẢN MỸ ĐÃ PHẢN TÁC DỤNG Brasil thật...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
635upvotes
72reminds