@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Đội giải cứu các cháu bé ở Thái Lan rất nhiều dân chuyên nghiệp từ khắp nơi đến. Nếu ở Việt Nam họ sẽ bị từ chối hoặc kéo dài thời gian. Vì lý do chính trị và uy tín của đảng CS, không đời nào họ cho phép chuyên gia nước ngoài tham gia dễ dàng. Mọi vinh quang nếu có phải thuộc về đảng, còn không là tại thiên tai.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
948upvotes
32reminds