@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Thấy dân biểu tình luật đặc khu thì sợ quá bảo hoãn, để kỳ họp quốc hội sau mới bàn. Nhưng thực tế thì sân bay ở Vân Đồn đã xong chờ Trung Quốc đổ bộ xuống. Còn Phú Quốc thì hối thúc làm quy hoạch cho nhanh để còn tiện bề chia chác bán nốt cho Tàu... Tổ quốc tôi như một miếng da...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
917upvotes
130reminds