@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

THÙY TRANG MỞ TRẠ XÁ TRÊN MINDS - HỖ TRỢ Ý KIẾN VỀ Y KHOA Nếu các bạn có bệnh trạng cần một người hiểu biết về Y Khoa để chia sẻ và tâm sự thì xin mời vào Group Trạm Xá. Trước đây ở FB, Thùy Trang đã góp ý kiến, phương các bảo vệ sức khỏe cho rất nhiều cô chú bác - tuy rất bận trong công việc và Thùy Trang sẽ cố gắng trả lời tất cả mọi người. https://www.minds.com/groups/profile/864248146463203328

Get replies from creators like Dr. Thuy Trang Nguye...

thumb_upthumb_downchat_bubble
869upvotes
64reminds

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D